Parets del Vallès

Documents

Moció del grup municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana de Catalunya sobre la creació d’una taula d’emergències socials a Parets del Vallès
Llegeix en línia

Aprovada per unanimitat

Les persones ateses per entitats com Càritas a tota Catalunya són cada cop més pobres, tenen més necessitats i necessiten ajudes durant més temps. Així ho constata la memòria de l’any 2014 presentada per aquesta entitat. Des de l’any 2009 i fins el 2014 el nombre de persones ateses ha estat d’un 33% però a més, en els darrers anys la pobresa s’ha cronificat perquè el 60% de les persones ateses ja havien rebut ajuda durant els anys anteriors.
De fet, el mateix estudi assenyala que una de cada tres persones fa més de cinc anys que rep ajudes. També han constatat que la pobresa és més local. La meitat de les persones ateses han nascut a l’Estat, un percentatge que no era tan alt des del 1999. També s’han adonat que els problemes de les persones ateses són cada cop més greus. Si abans necessitaven ajudes per a l’alimentació o l’habitatge, ara en necessiten per a les dues coses. És per això que s’ha disparat el volum d’ajudes per cobrir necessitats bàsiques. L’any passat l’entitat social dependent de l’Església va prestar un 64% més de serveis que el 2009 i les ajudes per pagar les factures de subministraments de la llar es van multiplicar per sis.
Al nostre poble és molt lloable la tasca que porta a terme Càrites però insuficient per fer front a tota la demanda que hi ha entre els paretans i les paretanes. Desnonaments, problemes per pagar les factures d’electricitat, aigua i gas o alimentació són les problemàtiques més habituals.
 
Per tot plegat, el grup municipal d’Ara Parets ERC proposem en el proper ple ordinari:
1-la creació d’una Taula d’emergència social que estarà integrada pels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, col·lectius del tercer sector (PAH Parets, Càrites Parroquial) i per tècnics municipals de Serveis Socials.
2-la Taula d’emergència social s’hauria de reunir amb una periodicitat trimestral i serviria per avaluar problemàtiques com els desnonaments, la pobresa energètica, la violència de gènere, dades de l’atur, gestionaria un possible parc d’habitatges socials (en cas que es pogués crear) i també s’encarregaria d’establir prioritats sobre les polítiques a impulsar.