Parets del Vallès

Documents

MOCIÓ D'ARA PARETS ERC DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME

Aprovada amb els vots a favor d'Ara Parets ERC, Sumem Parets, PSC-PSOE, NOPP, CDC. Abstenció de Ciutadans.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978.

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals.

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975.

Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals.

L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975.

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11).

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.”
 
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat del procediment i sentència corresponents.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ARA PARETS Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Parets del Vallès proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos per aquest règim.
 
Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria.