Parets del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ SOBRE EL REPLANTEJAMENT DEL QUART CINTURÓ
Rebutjada amb els vots a favor d'Ara Parets ERC i NOPP. Abstencions de CDC i Ciutadans. A favor PSC-PSOE i Sumem Parets.

L’autovia B-40 o Quart Cinturó es va dissenyar l’any 1966 com una gran ronda viària concèntrica que havia de connectar les ciutats de la segona corona de la Regió Metropolitana de Barcelona, des de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) fins a Mataró (Maresme). Originalment la via va ser concebuda com una infraestructura viària de pas, que havia d'absorbir el trànsit de vehicles entre França i la resta de corredors cap a l’interior de la península, convertint-se en alternativa a l’actual autopista AP-7. Aquesta concepció de la infraestructura ha quedat obsoleta, ja que respon a un model esgotat de desenvolupament territorial, i no resol les necessitats de mobilitat comarcal. Així doncs avui dia, la Ronda del Vallès es configura com un corredor metropolità per donar servei als municipis del Vallès.
 
Actualment del traçat originalment de la B-40 hi ha en servei el tram Granollers – Mataró, inaugurat el 1995 (que va assumir i executar la Generalitat de Catalunya i que actualment s’anomena C-60), i els trams  d’Abrera – Olesa de Montserrat i Viladecavalls – Terrassa (inaugurats el 2010). Les obres del tram Olesa – Viladecavalls es van reprendre el 2015, després de restar aturades durant anys, però el tram no es podrà posar en servei com a mínim fins al 2020, atenent a les inversions pressupostàries previstes pel Ministeri de Foment pels propers anys.
 
Atès que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori, tal i com recull el Pla Territorial Metropolità on es consolida el canvi d’orientació del projecte de via orbital B-40 atorgant a aquesta infraestructura una funció regional (Metropolitana) i fins i tot comarcal. Per tant,  deixa de tenir sentit la titularitat estatal de la via, i hauria de ser la Generalitat qui, a través de la planificació territorial, determini quina és l’actuació en la xarxa viaria  per millorar la connectivitat entre els dos Vallesos.
 
Atès que la millora de la mobilitat és bàsica per a facilitar la connectivitat dels nostres municipis i per potenciar la nostra competitivitat econòmica  i industrial, però ha de ser fonamentada en un model de desenvolupament territorial sostenible tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental. Per això cal invertir prioritzant les infraestructures que promoguin i facilitin el transport col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, com per exemple les infraestructures ferroviàries, on l’Estat ha practicat una sagnant manca d’inversions en les darreres dècades, tant en el manteniment i millora de les xarxes actuals, com en la planificació i execució de noves xarxes.
 
Atesa la incapacitat d’arribar a fixar un traçat per al tram que ha d'unir el Vallès Occidental amb Granollers per la falta de consens entre els municipis que estarien afectats i tenint en compte que fins i tot ajuntaments com el de les Franqueses del Vallès, el de Santa Eulàlia de Ronçana i el de Caldes de Montbui han fet passos per desclassificar el sòl que s'havia reservat per a l'obra.
Atès que el passat 18 de febrer, en una visita a les obres de la B-40 al tram entre Olesa de Mons terrat i Viladecavalls, la ministra de Foment en funcions Ana pastor anunciava la propera licitació de l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers  de l’autovia B-40.
 
 
El grup municipal d’Ara Parets ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès l’adopció dels següents acords:
 
1.- Manifestar l’oposició d’aquest ajuntament a la construcció del tram de l’autovia orbital B-40 o Quart Cinturó entre Sabadell i Granollers  tal i com està prevista a dia d’avui.
 
2.- Demanar al Ministeri de Foment que desestimi aquest projecte, cedeixi la titularitat de les reserves a la Generalitat de Catalunya i concentri les seves inversions en altres projectes de major rendibilitat social.
 
3.- Instar els governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a què la inversió prevista s’utilitzi per a la correcció del dèficit de la regió metropolitana en la xarxa de mobilitat col·lectiva (ferrocarrils, tramvies, carrils bus...), per reduir els punts negres en la xarxa de carreteres i millorar la xarxa de carreteres secundàries, així com per dotar el corredor mediterrani d’una línia ferroviària de transport de mercaderies de llarg recorregut.