Parets del Vallès

Ajuntament

Moció relativa a la Llei contra la LGTfòbia
Llegeix
Moció de suport al banc d'AND i a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil
Llegeix
MOCIÓ PER ADHERIR-SE A LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSELLAMENT DELS ALCALDES DE PARETS, ANTONI ARIMON i JOAN BRUNAT
Llegeix
75è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUíS COMPANYS I JOVER. JUSTíCIA UNIVERSAL I MEMòRIA HISTòRICA
Llegeix
MOCIÓ SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
Llegeix
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Llegeix
MOCIÓ QUE INSTA A L’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE GALLECS, AIXÍ COM ALTRES TEMES RELATIUS A L’ESPAI DE GALLECS
Llegeix
Moció de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès que demana un servei de fibroscan a l'Hospital de Mollet
Llegeix
MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓGARANTIA +55, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
Llegeix
MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI)
Llegeix