Casal Roc Boronat Poblenou-Besòs

Notícia

Barcelona avala el Compromís Besòs-Maresme impulsat per Esquerra per transformar integralment el barri en 15 anys

El barri del Besòs-Maresme, es transformarà de forma integral durant els propers 15 anys gràcies a l’aprovació al plenari municipal del Compromís Besòs-Maresme, una proposta d’Esquerra Republicana que contempla actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat per al barri. “Barcelona es fa càrrec del Besòs-Maresme, se’l fa seu, i el converteix en objectiu d’aquest mateix mandat”, ha declarat el president del grup municipal d’Esquerra, Ernest Maragall. “Hem de treballar perquè el compromís de l’Ajuntament i de tota la ciutat amb el barri sigui una realitat en aquest mandat”, ha insistit el regidor.

La proposició, que ha estat aprovada per unanimitat, situa com a primer pas la creació immediata d’una comissió de treball, integrada per actors socials de la zona, experts i grups polítics, que tingui com a objectiu elaborar, en el termini màxim d’un any, el document del Compromís Besòs-Maresme. Un pla que haurà d’incloure, com a mínim, les següents actuacions:

-          Construcció d’habitatge de lloguer social.
-          Ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge existent.
-          Mesures de rehabilitació energètica.
-          Mesures de reconversió urbana i un pla d’equipaments.
-          Un pla de seguretat.
-          Millora dels punts foscos i actuacions concretes a l’espai públic.
-          Un programa de reinserció laboral, un pla d’impuls a l’ocupació i mesures de reactivació econòmica.
-          Un pla específic d’impuls al comerç de proximitat.
-          Actuacions sobre la mobilitat.
-          Mesures de foment de la cultura i l‘educació.


“Avui comencem, però ni molt menys acabem, i ho fem amb el Besòs-Maresme com a primera mostra de respecte i de reconeixement de drets vulnerats durant massa anys que avui comencem a recuperar”, ha insistit Maragall, que ha incidit en el “potencial” del barri “tant per la seva situació com per la seva connectivitat”.

La iniciativa presentada per Esquerra posa l’èmfasi en la necessitat de dotar dels recursos necessaris el pla de transformació, ja sigui a través de recursos propis de l’Ajuntament o amb inversions provinents de Fons Europeus COVID, Fons FEDER o contractes programa i convenis amb la Generalitat o la Diputació de Barcelona.

Es constituirà, a més, una comissió de seguiment del compliment del Compromís Besòs-Maresme, que donarà compte de l’execució un cop al semestre al Plenari del Districte i que s’haurà de reunir, com a mínim, dos cops l’any.

  • Barcelona avala el Compromís Besòs-Maresme impulsat per Esquerra per transformar integralment el barri en 15 anys