Casal Roc Boronat Poblenou-Besòs

Notícia

L’Ajuntament constitueix una comissió de treball per elaborar el “Compromís pel Besòs i el Maresme”

» Es tracta d’una proposta acordada amb el Govern municipal i plantejada pel grup municipal d’ERC, en la qual hi participaran la resta de grups municipals i les entitats de tots els àmbits que tenen presència al territori

» L’objectiu és iniciar les sessions de treball aquest mes de març i tenir el document de mesures concretes acabat a final d’any, quan es constituirà una nova comissió encarregada de fer-ne el seguiment i vetllar pel compliment

L’Ajuntament de Barcelona ha creat una comissió de treball per elaborar un “Compromís pel Besòs i el Maresme”, un document que ha de servir de marc de referència de les actuacions que durà a terme el consistori en un termini de fins a 15 anys en aquest territori de la ciutat. Aquesta comissió de treball s’impulsa a partir d’un acord del Govern amb el grup proposant, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que estarà presidida pel regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé, i la regidora adscrita d’ERC a aquest districte, Elisenda Alamany. També en formaran part la resta de grups municipals presents a l’Ajuntament, representants de cadascuna de les entitats amb presència al barri veïnals, educatives, de lleure juvenil, de dones, de comerç, religioses, cooperatives, fundacions, i altres com ara la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o Barcelona Forum District que també són referents d’aquest territori.

La comissió iniciarà la seva tasca aquest mes de març amb l’objectiu de poder presentar, a final d’any, les seves conclusions i un informe final. El seu punt de partida és la situació actual i les iniciatives que ja s’han dut a terme en aquest territori. Un cop acabada la feina de la comissió es presentarà en forma d’acord el “Compromís pel Besòs i el Maresme” i a continuació es crearà una comissió per fer-ne el seguiment i per vetllar perquè aquest compromís es dugui a terme.

Si bé la iniciativa comença a prendre forma amb la constitució d’aquest grup de treball, la proposta ja planteja d’entrada alguns dels assumptes que s’hauran d’abordar en les sessions de treball i que hauran de derivar en plantejaments d’actuacions:
 • Urbanístiques
 • Socials
 • De salut
 • Mediambientals
 • De mobilitat
 • De seguretat

En concret, l’acord inicial proposa algunes idees sobre les quals iniciar els debats:
 1. La construcció d'habitatge de lloguer social; ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge existent, i mesures de rehabilitació energètica
 2. Mesures de reconversió urbana; millora de punts foscos, i actuacions concretes d’espai públic
 3. Un programa de reinserció sociolaboral i mesures de reactivació econòmica, i un pla específic d’impuls al comerç de proximitat
 4. Mesures de foment de la cultura, l’educació i l’esport
 5. Mesures de planificació, foment i prevenció en l’àmbit de la Salut
 6. Un pla d’impuls a l’ocupació
 7. Un pla d’equipaments
 8. Actuacions sobre la mobilitat
 9. Un pla de seguretat acompanyat de campanyes específiques