Prats de Lluçanès

Notícia

Aportacions al Pressupost 2023

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès seguint la línia que hem traçat aquesta legislatura amb les mocions presentades, fem les següents consideracions i aportacions al Pressupost 2023:
 
•      Demanem, tal i com hem fet des de 2019, revisar i aprovar el Pla de reactivació econòmica local de Prats de Lluçanès i incorporar una partida clara i important destinada a la seva implementació. Ha de tenir en compte les necessitats, reptes, problemàtiques i oportunitats del sector comercial, industrial, restauració i la resta de sectors econòmics del municipi.
•      Pel què fa a les entitats, destinar-hi una partida pressupostària que en garanteixi la seva pervivència i continuïtat, així i com de les activitats que organitza. Són activitats que contribueixen a la dinamització social, econòmica, cultural... del poble i comarca, a més d’altres objectius relacionats amb la formació, salut o socialització.
•      Cal actualitzar i impulsar el Pla d’actuació municipal d’habitatge i incrementar-ne els recursos econòmics destinats.
•      Demanem una partida suficient per finançar el Programa de Memòria Històrica (proposta aprovada per Ple de 20/11/2019), tenint en compte que aquest programa hauria d’incloure accions de difusió de la memòria històrica local, dels Espais de Memòria del poble, del banc d’ADN de la Generalitat de Catalunya, que contempli la previsió d’obrir més fosses de la Guerra Civil i seguir fent recerca i publicacions entorn la memòria històrica. 
•      Demanem que, tal i com es va aprovar per Ple de 21 de juliol de 2022 en la moció presentada per el nostre grup, es doti amb els diners necessaris la Càtedra del Món Rural.
•      Demanem, segons la moció aprovada al ple de 21 de setembre d’aquest 2022, incloure una partida pel projecte de banda-orquestra escolar.
•      Cal incorporar la visió clara de Joves. S’ha de donar impuls a actuacions adreçades a ells i amb ells, facilitant-los l’accés a l’educació, al treball i a l’habitatge.
•      L’hivern que tenim a les portes serà difícil per a moltes unitats familiars (despeses de gas, llum, aliments, etc.). El pressupost ha de poder apuntar a un pla específic per aquestes necessitats.
 
 
 
Pel què fa a les inversions:
 
La llista de propietats de l’ajuntament es va incrementar amb l’adquisició de Ca l’Andreuet (Farmàcia vella)  i que es suma a la llista d’edificis  que cal arreglar, acabar i/o conservar. És també el que passa amb la rehabilitació del Teatre Orient que s’ha dividit en fases i quedarà inacabat.
Tal i com ja hem demanat altres vegades, considerem important planificar què volem i per a què tots aquests espais públics i quin retorn n’obtenim.
 
Entre les propostes pot haver-hi:
•      Via pública ( voreres, accessibilitat, mobiliari urbà, els parcs infantils... )
•      La reforma de la Plaça Nova
•      Continuar arreglant i posant al dia les instal·lacions esportives
•      La reforma del Museu Municipal Miquel Soldevila
•      Habilitar un espai on poder celebrar els ritus funeraris respectant en tot moment les creences i la diversitat religiosa, filosòfica i cultural
•      Habilitar un espai de recollida d’animals cinegètics
 
Volem proposar també altres inversions necessàries i, algunes, urgents:
 
•      Substituir la gespa artificial del camp de futbol i planificar i pressupostar mesures correctores, indispensables per la seguretat
•      Rehabilitació integral del sostre del pavelló municipal
•      Habilitar el rocòdrom del pavelló municipal
•      Desenvolupar el projecte d’ampliació de desplegament de la xarxa de fibra òptica que doni cobertura a les zones més allunyades del municipi
 
La capacitat d’endeutament de què disposa l’Ajuntament ha de contribuir a la dinamització econòmica, social i cultural, de  manera que reverteixi en l’economia del municipi.
 
Estem a la vostra disposició amb voluntat de negociar la proposta de pressupost.
 
Prats de Lluçanès, desembre de 2022