Premià de Mar

Totes les notícies

Imatge Esther de Prades

Mocions presentades al ple del mes de gener de 2023

Es presenten dues mocions al ple de gener: La primera moció és en defensa dels jutjats de pau, ja que en l'actual projecte de llei del servei públic de Justícia que s'està tramitant al Congrés dels Diputats es preveu l'eliminació dels jutjats de Pau. Això substituiria la figura dels jutges i jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, sense la mateixa proximitat i  incrementant el col·lapse dels jutjats.  A Catalunya el jutjat de pau es una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’Estatut d’Autonomia i que neix com un servei de millora de relacions veïnals. La segona moció és per la racionalització de pilones i bol·lards al poble, per la millora de l'accessibilitat en itineraris per a vianants. Més enllà de la incomoditat i el perill que suposen els bol·lards als carrers de voreres estretes per als vianants, en el nostre municipi hi ha molts carrers que no compleixen amb la normativa. Per això instem a l'Ajuntament a fer un inventari dels carrers amb voreres estretes que tinguin un pas reduït, eliminar els pilons o bol·lards, en excepció d'aquells llocs en què per seguretat siguin necessaris. Adjuntem mocions i intervenció de la nostra companya regidora Sandra Rivera a Ràdio Premià Media.

Imatge Esther de Prades

Mocions i aportacions presentades al ple del mes de desembre de 2022

  Moció per l'ús del català com a eina de cohesió social i la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans.  La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de diferents territoris, tota una comunitat lingüística i, al mateix temps, parlar català als Països Catalans ni es pot considerar de mala educació o una falta de respecte, ni és cert que no ens entendran, tal com demostren les estadístiques. Els republicans considerem que és una conducta classista i racista donar per fet que una persona no sap català. I, més enllà d’això, parlar-li d’entrada en llengua no catalana és excloure-la de la comunitat on viu, sigui des de fa dos dies, dos anys o dues dècades. Parlar català és considerar tothom, independentment dels seus orígens i cultura, com a membre de la comunitat on vivim: parlar català amb tothom és acceptar tothom.  L’actual situació del català ens preocupa i, especialment, l’ús social de la llengua entre adolescents i joves. Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens pertoca defensar la llengua catalana també des de l’àmbit municipal, per això presentem aquesta moció. Moció per fomentar el desenvolupament de les indústries culturals i de creativitat a Premià de Mar.  Les indústries culturals tenen com a objectiu la transformació d’idees en béns i serveis de caràcter cultural mitjançant la seva producció, promoció o difusió i engloben entre altres les arts plàstiques, visuals o escèniques, el cinema, el disseny, l’editorial, la moda, la música, la publicitat o els videojocs. A banda de la seva importància com a font generadora de riquesa, les indústries de creativitat i innovació tenen un impacte molt positiu en aspectes com la inclusió social, la diversitat cultural i el desenvolupament humà. En aquest sentit, cal destacar la importància que té la cultura com a element de cohesió social i el seu paper rellevant en el creixement de les societats modernes.

Vídeo de presentació de Pep Ripollès, candidat d'ERC a l'alcaldia de Premià de Mar

En aquest vídeo us presentem Pep Ripollès, el nostre candidat a proper alcalde de Premià de Mar. Resta només mig any per les municipals i ja fa molt que treballem en un projecte transformador . Si vols contribuir amb les teves propostes i participar en alguna de les taules de treball per transformar el nostre poble només ens ho has de dir ‼️ Contacta amb nosaltres: whatsapp.        678 45 07 17 e-mail               premi[email protected] Instagram        @ercpm Twitter             @ERCpm Facebook        @erc.premiademar

Mapa fosses comunes del franquisme.

Mocions presentades al ple del mes de novembre de 2022

MOCIÓ EN RECONEIXEMENT I DESGREUGE DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME. Recentment, s'ha aprovat la Llei de Memòria Democràtica de forma definitiva, una llei que malgrat suposar alguns avenços queda lluny de ser una normativa justa quant a reparació de les víctimes de la guerra civil i dictadura. Durant el tràmit parlamentari es van introduir algunes modificacions al text, com la declaració d'il·legalitat del Règim feixista que es va implantar a l'estat espanyol entre el període 1936-1978. Aquesta era una reivindicació molt repetida tant de la societat civil del moviment memorialístic com de partits polítics antifranquistes, i que va quedar pendent a la Llei del 2007. Si bé el Projecte de Llei de l'actual Llei de Memòria Democràtica inclou un reconeixement general i estudis per a la reparació integral de víctimes, no explicita la declaració d'il·legalitat del Règim (i conseqüentment els òrgans i els estaments judicials). No obstant això, en la tramitació parlamentària i fruit de la negociació parlamentària amb Esquerra Republicana i EH Bildu, la Llei de Memòria Democràtica ha acabat recollint la il·legalitat del règim, la nul·litat de les sentènciesi òrgans i l'obligatorietat de fer-ne constar expedients judicials així com el dret a una declaració personal de reconeixement i reparació. Aquesta llei aprovada per les Corts Generals segueix l'estela de què ja es va aprovar, per unanimitat, el 29 de juny de 2017 al Parlament de Catalunya i que explicitava la il·legalitat -i nul·litat de les seves sentències- del tribunal de "l'auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació", anomenada posteriorment "auditoria de Guerra de la IV Regió Militar" i que va actuar al territori del Principat de Catalunya durant el període 1938 a 1978. En concret, el text aprovat al Parlament de Catalunya deia el literal següent: "es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista".

Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies.

El grup municipal d’Esquerra Republicana Premià de Mar proposa al ple de l'ajuntament d'octubre l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Acordar amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d'Espanya, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, abans d'acabar l'any 2022, el model de traspàs de recursos econòmics necessaris per a l'adequada gestió dels serveis ferroviaris que siguin de competència del Govern de la Generalitat, per tal que s'aprovi en la propera Comissió Mixta d'Afers Econòmics i fiscals. SEGON.- Estudiar la cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la Xarxa Ferroviària d'Interès General dins de Catalunya necessàries per poder prestar els serveis. Així com establir el model de traspàs de recursos econòmics que s'acordi ha de garantir els recursos necessaris per fer front al servei amb els màxims estàndard de qualitat, fiabilitat i atenció a l'usuari. TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l'ús del tren en detriment del vehicle privat. QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l'Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d'equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques. CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l'estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per als usuaris. SISÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre'l a la ciutadania.

Trobada de Pep Ripollès amb la secretària general d'Esquerra Republicana Marta Rovira

El nostre candidat a l'alcaldia Pep Ripollès i altres candidats i candidates a les eleccions municipals d'ERC Maresme i d'ERC Baix Besòs es van reunir  a Ginebra amb la secretària general d'Esquerra Republicana Marta Rovira. La trobada forma part d’un circuit de reunions de treball que Marta Rovira està organitzant amb candidats i candidates de tot el territori català amb vistes als comicis municipals de maig del 2023. Des del municipi, i allà on sigui, treballem per assolir una victòria republicana que ens permeti ajudar de debò la ciutadania i avançar cap a la República catalana. Pep Ripollès va declarar a la roda de premsa: "Ens han abocat al model de ciutat dormitori i això genera moltes mancances. Premià de Mar té moltes oportunitats que cal desenvolupar. Ho farem amb un equip molt preparat. Volem capgirar la situació i transformar el poble".

La força d'un gran equip

Presentació del nostre candidat a l'alcaldia, Pep Ripollès

El passat dissabte 1 d'octubre vam fer la presentació del nostre candidat a l'alcaldia de Premià de mar, Pep Ripollès. Precisament el simbolisme de l'1 d'octubre va ser molt present durant l'acte, aquell dia, fa cinc anys, el Pep hi va participar molt activament i l'esperit que va moure a tots a fer aquell acte de força popular, de germanor, de lluita compartida i de determinació és l'esperit que vol que esperoni la transformació que Premià de Mar necessita. Pep Ripollès i el seu equip van reunir a la plaça Nova, a més de militants i simpatitzants, als diputats maresmencs al Parlament Mònica Palacín i Pau Morales i a alcaldes i alcaldables republicans dels pobles veïns, com el Masnou, Teià, Premià de Dalt o Montgat. La consellera de la presidència Laura Vilagrà va voler acompanyar al Pep en un dia tan assenyalat, donant-lo el seu suport i destacant la capacitat del nostre candidat per liderar el canvi de Premià de Mar, un Premià de Mar per tothom, o es pugui viure millor, sense fórmules màgiques, amb un equip entusiasta, amb honestedat i treball.  El president d'ERC Premià de Mar Josep Maria Molins, va donar la benvinguda a tots els presents i els companys Bàrbara Anglí i Xavier Duran van presentar l'acte, fent un resum de la feina feta pel grup municipal i donant pas a la intervenció del Pep i el seu projecte pel poble. A l'escenari el van acompanyar els regidors i regidora del grup municipal. Com a colofó final va pujar a l'escenari un gran nombre d'integrants de l'equip que acompanya al nostre candidat en el seu compromís de transformació de Premià de Mar. Pep, l´alcalde de la gent! Fem-ho possible!!  

Moció i pregunta presentades al ple del mes de setembre de 2022

Moció presentada al ple per fer el seguiment i control del servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbans. El servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbans és un dels serveis oferts des de l'ajuntament amb més importància tant pel que fa a la repercussió en el benestar dels ciutadans com a la seva significació econòmica. Actualment, ens trobem en procés de licitació per a la nova contractació d'aquest servei que tindrà efectes a partir de l'1 de gener de l'any vinent i amb una vigència prevista de 5 anys. Des d'aquest grup municipal s'han rebut queixes en moltes ocasions per parts de veïns i veïnes pel que fa a la qualitat del servei. Tanmateix, no és difícil trobar publicacions en les xarxes socials fent referència a aquestes possibles deficiències tant pel que fa a la neteja viària com a la recollida de residus sòlids. En aquest sentit, hem demanat reiteradament còpia de les actes de seguiment de servei entre Ajuntament i empresa adjudicatària que tenen precisament com a objectiu avaluar el nivell de qualitat. Ara com ara no hem rebut aquesta informació. Així i tot, en diverses ocasions s'ha debatut en el ple la possibilitat d'estudiar la municipalització del servei. Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC, proposen al Ple l'adopció dels següents acords: 1- Encarregar a la taula de sostenibilitat l'estudi i seguiment del nou contracte de neteja. 2- Incloure la revisió periòdica dels indicadors de millora continuada i seguiment del servei dins de la mateixa taula de sostenibilitat. 3- Que la taula es convoqui com a mínim un cop al mes, i que aquesta revisió d'indicadors s'inclogui en l'ordre del dia. 4- Que es facin públics aquests indicadors mitjançant el web municipal. 5- Aprofitar aquest seguiment per part de la taula de sostenibilitat durant el període del nou contracte per coordinar l'estudi de viabilitat pel que fa a la possible municipalització de serveis.

Manifest de l'onze de setembre de 2022, diada nacional de Catalunya.

Bon dia a tothom a aquesta nova Diada Nacional de Catalunya Després de dos anys on les restriccions per la pandèmia han marcat la nostra vida diària, estem contents de retrobar-vos a tots aquí avui amb total normalitat. Malauradament, estem lluny encara de ser un país normal i continuem vivint en un context d'excepcionalitat democràtica i social. Per això ens cal continuar treballant i lluitant, amb el cap fred i amb molta fermesa en les nostres accions, amb energia, determinació i realisme. El nostre és el camí de la paciència, de la constància, de la consciència, de la paraula, del diàleg, de la negociació i de l'esperança. De la nostra història hem après molt, tant de les derrotes com de les victòries. I hem estat capaços de treure la força i la convicció per continuar endavant. A cada caiguda ens hem alçat, i ho continuarem fent tantes vegades com calgui. Ens posarem dempeus de moltes maneres diferents, a temps diferents, però ens alçarem de nou amb l'esperança de saber-nos una mica més guanyadors. Hem de vèncer a la nostra manera, fent camí cap a la República Catalana. Un projecte de país obert a tothom qui vulgui. Un model d'estat avançat, progressista, que deixi enrere la llarga ombra del Règim del 78 i que tingui en compte tota la ciutadania, sense discriminar per gènere, procedència, llengua o condició. Aquesta tasca tan important comença als municipis. És als ajuntaments de les nostres viles i ciutats on cal sembrar la llavor de la Catalunya democràtica i social que volem, una idea de país que hem d'anar regant amb l'esforç de tothom: de les nostres regidores i regidors, de la nostra militància, sempre compromesa, treballant braç a braç amb els veïns i veïnes i actuant des de la confiança que garanteixen la proximitat i la feina ben feta. Ho farem cercant complicitats amb tots aquells partits polítics i entitats amb els quals compartim horitzons de justícia social i de construcció de la República Catalana.