Premià de Mar

Notícia

Nota de Premsa : ERC-JxP-AM ,Crida Premianenca i Premià en Comú Podem presenten Recurs de Reposició contra l'aprovació de la moció d´alta al padró municipal.

Els grups municipals ERC-JxP-AM ,Crida Premianenca i Premià en Comú Podem presenten Recurs de Reposició contra l'aprovació de la moció presentada pels grups municipals Junts per Premià de Mar i Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés, anomenada "Moció perquè l'alta al padró municipal segueixi la pràctica comuna dels municipis veïns".

Aquesta moció va ser aprovada amb els vots positius dels grups proposants i el vot del grup municipal de Ciutadans. Per contra, els qui subscriuen aquest recurs van emetre vot negatiu (grups municipals d'Esquerra Republicana ERC-JxP-AM, Crida Premianenca i Premià en Comú Podem).

Els grups municipals presentadors de la moció esmentada sostenien que aprovant-la, es solucionava la problemàtica en relació amb l'empadronament dels denominats "okupes", ja que evitaria l'efecte crida doncs els "okupes", i especialment les seves màfies, veien en Premià de Mar un municipi relaxat, on poder actuar al seu aire.

Els grups municipals que presenten aquest Recurs de Reposició argumenten que els impediments per a l'empadronament no suposen un desincentiu per a la residència efectiva en el municipi, que ve provocada per altres lògiques -com ara la xarxa social i els mercats d'habitatge i/o laboral. També consideren que obstaculitzar l'empadronament de veïns i veïnes del municipi és inhibir-los d'assumir les seves obligacions i drets respecte a l'Administració local. Els obstrueix l'accés a drets universals fonamentals com el dret a l'assistència sanitària pública, el dret als serveis bàsics d'atenció social primària, a les ajudes d'urgència social o el dret als serveis de centres oberts per a adolescents i infants i fins i tot la seva escolarització.

L'Ajuntament té l'obligació d'inscriure totes les persones que viuen al municipi, inclús ha d'oferir la inscripció a qui no té cap domicili fix, ja que l'ens local és el responsable final d'ajustar el Padró a la realitat del municipi, i per tant, de recollir de manera fidedigna el nombre i característiques bàsiques de totes les persones residents.

Per tant, els grups municipals ERC-JxP-AM ,Crida Premianenca i Premià en Comú Podem, davant la vulneració de la llei de l'empadronament de la moció aprovada i del fet que aquesta pot afectar negativament a les persones més vulnerables, han presentat conjuntament Recurs de Reposició en temps i forma contra l'aprovació de la moció esmentada per la qual es mantinguin els criteris d'empadronament establerts a 17 d'octubre de 2018.

Imatge Esther de Prades.