Premià de Mar

Notícia

Nota de Premsa : ERC-JxP-AM, Crida Premianenca i Premià en Comú Podem presenten 150 propostes per la Taula del Pacte de Reactivació Econòmica i Social.

Els grups municipals ERC-JxP-AM, Crida Premianenca i Premià en Comú Podem presenten conjuntament, desprès d’unes jornades de treball intens, a on cada formació política ha presentat diferents propostes en tots els àmbits, les quals han estat avaluades, debatudes i consensuades, fins a arribar a un document extens, amb propostes clares i concretes, per portar-les a debat, amb totes les entitats participants en les taules programades del Pacte per la Reactivació Econòmica i Social de Premià de Mar.

El document presentat explica 150 propostes per fer front a la crisis i la pandèmia que es distribueix en diferents àmbits:

Per la Taula Econòmica, com donar suport al teixit productiu i comercial de Premià de Mar, Mesures pel desenvolupament de la digitalització del comerç, innovació i l’adaptació a les TIC, Mesures per l'accés i la mobilitat en el municipi, Mesures per ajudar a la Restauració i hostaleria, Mesures per empresa, PIMES i autònoms, Mesures pel conjunt del comerç, restauració i PIMES, Impuls de l'economia social i solidària, Mesures per l’Ajuntament i les tramitacions administratives.

Per la Taula de Salut, propostes per l’Atenció Primària, pels Centres residencials i salut en la vellesa, per la Salut mental i afectiva, així com les propostes per la Salut comunitària i serveis socials.

Per la Taula Social, amb propostes del Dret a l’habitatge i subministraments, en Educació, mesures en igualtat de gènere, en treball comunitari i cultural, en espais públics.

Més enllà de les conseqüències sanitàries d’aquest virus, s’han destapat les febleses i desequilibris als quals cal posar solució de manera imminent, però alhora estratègicament.  Les mesures no ens poden fer perdre de vista que cal una actuació integral, de mirada oberta i a més llarg termini, per garantir unes condicions de vida millors per a veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat i ajudar també a impulsar els sectors econòmics més perjudicats.

Cal estar a prop de les persones amb dificultats,  alumnes sense accés a les tecnologies, autònoms sense ingressos, treballadors i treballadores assalariats que han patit expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), activitat cultural i esportiva, seqüeles psicològiques entre la població, i un llarg etcètera de conseqüències a les quals cal donar resposta com a municipi.
 
Per això, cal un compromís per part de tothom des de la responsabilitat i que des d’ ERC-JxP-AM, Crida Premianenca i Premià en Comú Podem així ho entenen i participem de manera activa.   
El conjunt de les 150 mesures presentades incorporen noves mesures amb visió de present i futur, i les considerem una oportunitat per abordar aquesta transformació que Premià de Mar necessita, introduint nous elements d’acord amb les noves prioritats.

Adjuntem enllaç al document amb les 150 mesures proposades.
 

Imatge Esther de Prades