Premià de Mar

Notícia

Presentació de la Moció per la modificació del POUM al Ple del 20 de gener: El Mercat no es mou, es remodela i modernitza!

ERC Premià de Mar - Junts x Premià presenta una Moció al Ple de gener per proposar la modificació del POUM (Pla Ordenació Urbanístic Municipal) en l'espai concret del Mercat Municipal de Sant Joan, on es demana tornar a l'anterior POUM aprovat el 2010, ja que l'actual, suprimeix el 50% de l'equipament amb espais de zona verda i la possibilitat de construir-hi pisos al damunt del Mercat. Per això en aquesta modificació proposem deixar el Mercat amb les dimensions actuals.
Des d'ERC, defensem aquest espai i proposem la seva modificació i començar treballar un projecte de remodelació total de l'equipament i de gestió, a la recerca del millor model per salvaguardar i protegir el Mercat Municipal en el seu emplaçament actual com a eix principal i vertebrador del comerç de proximitat de Premià de Mar.
Aquesta modificació del POUM permetria alliberar l'espai assignat al Mercat a la parcel·la de Can Sanpere i que aquest pogués esdevenir un gran i veritable pulmó verd, el que necessita amb urgència el nostre municipi.

Els acords proposats són els següents:

PRIMER.- Deixar en suspens aquest espai del Mercat Municipal en les negociacions amb la propietat de Can Sanpere.

SEGON.- Instar al Govern de l'Ajuntament de Premià de Mar a iniciar els tràmits corresponents per la modificació parcial del POUM en la parcel·la ubicada del Mercat Municipal de Premià de Mar, deixant la situació del Mercat Municipal de Sant Joan amb el mateix espai i ubicació i la pertinent alliberació de l'espai a Can Sanpere del nou equipament del mercat.

TERCER.- Iniciar un debat en profunditat, amb la màxima urgència possible, sobre el projecte i la remodelació del Mercat Municipal, la seva ordenació, la seva planificació i un pla econòmic i financer.

QUART.- Iniciar el projecte de remodelació i modernització del Mercat Municipal de Sant Joan, amb participació de l'Associació de Paradistes del Mercat i dels grups municipals d'aquest Plenari.