Premià de Mar

Notícia

L'adjudicació de la SIEI a l’escola La Salle


El darrer ple d'abril s'ha comentat molt l'adjudicació de la SIEI (Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva) a l'escola La Salle. Les SIEI ajuden els alumnes amb necessitats educatives especials.

Els criteris d'aquesta adjudicació són els següents:

Cal tenir en compte que l'adjudicació d'una SIEI és una decisió exclusiva dels Serveis Territorials, no és fruit de cap demanda de l'Ajuntament, a qui ni se l'ha consultat, tan sols se l'ha informat una vegada presa la decisió i al mateix temps l'escola, no pot fer més que acatar la decisió.

Les SIEIs no són serveis d'àmbit municipal adscrits a un municipi, en aquest cas Premià de Mar. Són unitats territorials que abracen més d'un municipi. Premià, com a zona (el Baix Maresme) ja disposava d'una SIEI ubicada a Premià de Dalt, a l'escola pública Marià Manent, però en faltava, com a mínim, una altra.

Amb mirada global, les escoles concertades atenen al voltant del 25% de l'alumnat del Maresme. En canvi, tan sols acullen un 8% dels alumnes de SIEI. Per compromís, és clar que la concertada ha d'anar assumint més atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.
Si a Premià, com a zona, hi falta almenys una SIEI; si és necessari que es vagi ampliant el compromís de la concertada amb aquestes unitats; i, alhora, la SIEI que ja existia és a l'escola pública, és evident que la nova SIEI havia d'anar a parar a la concertada.

Però, per què La Salle?

La tria de La Salle respon també a un factor d'estabilitat. Es vol que la SIEI perduri i La Salle té autoritzades 3 línies (encara que ara només n'ompli 2). És clar que 3 línies donen més garantia de continuïtat que no altres escoles concertades amb 1 sola línia.
Per tant, i recapitulant, la tria respon a factors de planificació, equilibri i compromís exigits a les escoles des del Departament. La ubicació de la SIEI a Premià de Mar, així doncs, no té res a veure ni amb el treball d'una regidoria, ja que l'Ajuntament no ha intervingut en el procés d'adjudicació, ni amb la més o menys bona predisposició d'una escola.

Des d'Esquerra Republicana continuarem treballant per aconseguir una segona SIEI a Premià de Mar, aquesta vegada i atenent els mateixos criteris, a l'escola pública.
Hi buscarem també l'equilibri geogràfic i social.

No pararem fins que totes les necessitats educatives especials estiguin ben ateses al nostre municipi i en l'àmbit nacional.

Daniel Torras i Segura
Regidor d´ERC-JxP-AM