Premià de Mar

Notícia

Sobre el retiment de comptes del Pacte de Reactivació Social i Econòmica


El pacte per la reactivació social i econòmica de Premià de Mar es va constituir a iniciativa del govern municipal l'octubre del 2020 amb l'objectiu de disposar d'eines per a la reactivació del municipi davant de la pandèmia de la COVID-19. Les diferents taules de treball formades per entitats i per tots els grups municipals van presentar prop de 400 propostes recollides en els àmbits econòmic, dels serveis socials i de la salut.

En el passat Ple del mes d'octubre el nostre grup municipal va presentar 3 preguntes, una d'elles relacionada amb aquest Pacte de Reactivació Econòmica i Social; volíem exposar que no creiem en la voluntat real del govern de portar a terme aquest pacte ni creiem que realment es plantegés com l'anunciada eina de participació d'entitats i partits polítics a la recerca de consens per reactivar la nostra societat i el nostre teixit econòmic. En canvi, sí que creiem que ha tingut un rerefons de màrqueting polític.
Vam denunciar que el pacte recull punts que no s'han complert, que sembla que l'equip de govern no vol complir, i que ja no es podran complir. Per això demanem que es faci avaluació pública del grau de compliment punt per punt, de cada un dels gairebé 400 punts que l'equip de govern s'ha compromès a complir.

Com a resposta a la nostra pregunta, el responsable polític del Pacte, El Sr. David Gutiérrez, feia públics els percentatges de compliment del pacte, percentatges que van ser incorporats poques hores abans de l'inici del Ple, el mateix dia que sabien que faríem la pregunta.
Una informació sense cap mena de rigor, i sense cap explicació del desenvolupament de les propostes presentades i el seu resultat.

Pel que fa als insuficients percentatges de compliment del pacte que el govern xifra en un 52,1%, són atribuïts a la manca de pressupost, però caldria recordar que es va aprovar una modificació de pressupost per desenvolupar propostes urgents per valor de més d'un milió d'euros al Ple del mes de març del 2021 i posteriorment es van aprovar els pressupostos del 2021, amb l'abstenció d'ERC, per tant, aquest percentatge de compliment, no és un tema de pressupostos, és un tema de voluntat i capacitat política.
Esperem que molt aviat, aquests percentatges i els seguiments corresponents seran molt ben explicats perquè s'ho mereixen totes les entitats participants que es van creure la proposta, però també tota la ciutadania i els grups polítics municipals que hi van treballar aportant iniciatives.