Premià de Mar

Notícia

Mocions presentades al ple ordinari del mes de novembre de 2021

Grup Municipal ERC Premià de Mar. Imatge Esther de Prades
Grup Municipal ERC Premià de Mar. Imatge Esther de Prades
Al ple de l'ajuntament de dimecres 17 de novembre, presentem dues mocions:

1. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ELIMINACIÓ DEL CABLEJAT DE LES FAÇANES
DELS EDIFICIS I EL SOTERRAMENT DEL CABLEJAT AERI.


Gran part de les línies elèctriques i de telèfon de Premià de Mar no es troben soterrades i pengen de les façanes carregades de cables i amb caixes de connexions que sovint estant mal col·locades, fins i tot en molts casos el cablejat es troba en mal estat essent un perill pels veïns i veïnes.
Les trobem també als edificis històrics tenint un greu impacte sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat a més d'enlletgir les parets dels edificis i dels nostres carrers.

2. MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA NOVA NORMATIVA QUE REGULA L'IMPOST DE LA PLUSVÀLUA.

El Tribunal Constitucional ha anul·lat diversos apartats de l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals. Això comporta la impossibilitat de continuar liquidant l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua.
En un moment que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l'elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d'una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua ha desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a emprendre retallades quan el que cal en aquest moment són polítiques expansives.


Recordem que el nostre nou regidor Roc Monfort s'incorporarà al ple ordinari, ple que després de molt de temps serà presencial a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras.