Premià de Mar

Notícia

Sobre la nota de premsa de l'Ajuntament que anuncia l'augment en els ingressos previstos pel 2021 en el capítol de subvencions externes.


El passat dia 31 de gener l'Ajuntament va publicar a la web municipal una nota de premsa per informar que l'any 2021 els ingressos previstos provinents d'ajuts i subvencions externes van créixer més del 50%, gràcies especialment al fet que el departament de Serveis Econòmics compta amb un professional específic per detectar i fer seguiment de les convocatòries de subvencions que es publiquen. El professional al·ludit és el càrrec eventual que es va contractar a iniciativa del grup de Ciutadans.

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana han volgut contrastar la informació publicada a la web de l'ajuntament demanant a Intervenció detall de la informació que suporta aquesta nota de premsa, però intervenció ha respost que havia derivat aquesta petició al departament de comunicació, sense que el dia d'avui s'hagi obtingut resposta.

Tal com ha exposat al ple de març el regidor d'Esquerra Republicana Xavier Gatius, en analitzar la informació publicada per l'ajuntament, dir que aquestes subvencions s'han aconseguit gràcies a un nou càrrec nomenat a l'agost, tal com diu la notícia, seria, com a mínim, poc rigorós.

Demanem que es faci pública aquesta justificació, si és que hi és, per tal que tant nosaltres com la ciutadania pugui contrastar les afirmacions que es fan a la nota de premsa. Recordem que s'ha fet en el web de l'Ajuntament, i, per tant, amb recursos públics. És una obligació del govern municipal justificar aquesta notícia i fer-ho amb la liquidació del pressupost, donant dades que es puguin contrastar amb la informació oficial que ara es presenta.

El fet de fer servir la informació d'una manera tan esbiaixada, és greu, no només perquè s'hi ha difós una notícia poc rigorosa amb una intencionalitat partidista, sinó que pel fet d'afirmar que aquesta major recaptació ha estat gràcies a un càrrec de confiança, s'ha menystingut la feina dels tècnics i treballadors de l'ajuntament que són els que sempre han treballat per aconseguir aquestes subvencions.
I és encara més greu quan es fa per intentar justificar i donar contingut a un càrrec de confiança que creiem que en realitat és un càrrec polític imposat per Ciutadans.

Per altra banda, en el mateix ple, l'alcalde Rafa Navarro ha atribuït als serveis informatius de Ràdio Premià de Mar l'origen de la notícia, afirmació que el grup municipal d'Esquerra Republicana ha desmentit en el mateix ple, donant lectura a la nota de premsa publicada en la web de l'ajuntament el dia 31 de gener on s'apuntava a la nova incorporació ja esmentada.