Premià de Mar

Notícia

Un bon govern no s'ha d'imaginar, s'ha de fer.

Crec que una de les errades de les darreres campanyes de comunicació és que s'apel·la constantment a la fe dels ciutadans.

Pensa com seria..., I si..., Imagina... La confiança de la gent té uns límits.

El bon govern, la qualitat i capacitat dels polítics, s'ha de mostrar i no cridar a una possibilitat onírica col·lectiva.

Esquerra ho ha fet. Hem repetit constantment que hem fallat en la comunicació. Però la feina s'ha fet.

S'han impulsat projectes culturals necessaris i decisius per a Premià, s'ha multiplicat l'oferta de Serveis Socials i amb un creixement paral·lel de les aportacions d'altres Institucions (és a dir, sense multiplicar les despesa pròpia de l'Ajuntament), s'han fomentat i consolidat les festes i activitats tradicionals, i molt més.

Fem. Ni cridem, ni fem sommiar truites. Simplement, fem. Això és el que haurem de saber explicar d'ara endavant: un bon govern no s'imagina, es fa.