Puigcerdà

Notícia

El Pla Energètic municipal


Moció del grup municipal ERC-AM per a l’impuls i foment del consum d’energia 100% verda, amb el canvi per part de l’Ajuntament de Puigcerdà de distribuïdora elèctrica garantint que l’origen de la mateixa és 100% de fonts renovables.
 
- Atès que en la darrera cimera de la COP25 s’ha instat els governs a la signatura d’un acord mundial per fer front al canvi climàtic i a implementar les mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Aquests actes volen ser una crida ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica basada en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica.
 
- Atès que amb el model actual s’ha demostrat que els interessos econòmics de les grans companyies elèctriques han passat per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, provocant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies en tant que el gruix del mateix no es basa en el consum, sinó en el cost de les xarxes i altres costos del sistema, entre els quals es troben la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari.
 
- Atès que malgrat que les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que els hi permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial, existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi. Un possible exemple a seguir en aquesta línia, son els convenis de col·laboració que han signat molts ajuntaments amb la cooperativa Som Energia SCCL per promoure la producció i consum d’energia verda. Els certificats de garantia d'origen avalen una producció d'energia de fonts 100% renovables.
 
- Atès que l’Ajuntament de Puigcerdà actualment disposa d'un contracte de subministrament elèctric 100% d'energia amb Fecsa Endesa SAU. Aquesta distribuïdora però no té exclusivament l'origen de la seva energia procedent de fonts 100 % renovables, sinó que només en té un petit %.
 
Per tot això, proposem al ple de l’Ajuntament de Puigcerdà l’adopció dels següents acords:
 
Proposem que abans de renovar el contracte de compra d’energia a través de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) s'estudiïn altres opcions que certifiquin que no només consumim energia verda,sinó que també assegurin que el 100% de l'origen d'aquesta energia verda és de fonts renovables.
 
La redacció d’un Pla Energètic municipal, que hauria d’incloure les condicions necessàries per ajudar a fer la transició energètica en als  locals del municipi i a la ciutadania.
 
El disseny i difusió d’una campanya continuada d’informació i assessorament sobre la transició energètica.
 
 
 
                                                                                                                                 ERC – GM