Puigcerdà

Notícia

Marxa transfrontanera pel canvi climàtic

Marxa transfrontanera pel canvi climàtic !!!

Ahir vam participar a la marxa transfrontanera pel canvi climàtic. Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, des d'@ercpuigcerda i el @joventcerdanya ens comprometem a donar una resposta ferma que impliqui el conjunt de polítiques públiques energètiques, ambientals, de sostenibilitat, de salut pública, econòmiques, de benestar i qualitat de vida que ens permetin avançar de manera decidida. El món local com a administració més pròxima a la ciutadania hi juga un paper clau, per tant ens comprometem a impulsar:

1-Lluita contra el canvi climàtic amb el compromís de prendre mesures per a la reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire.

2-Una estratègia energètica amb una aposta per les energies 100% renovables, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic amb uns preus justos i lliure de monopolis .

3-Estratègia de gestió cap al residu zero amb la implementació de sistemes d’economia circular per transformar– els residus en recursos, fent servir l’ecodisseny i processos de gestió innovadors.

4-Una nova cultura de l’aigua amb un sistema integrat del cicle de l’aigua que tendeixi a la gestió pública, i recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.

5-Potenciar la biodiversitat tot preservant els hàbitats i la gestió del medi natural i les espècies fent-ho compatible amb els usos econòmics i de manera especial amb el sector agrari tot potenciant la producció de qualitat feta sota criteris de sostenibilitat.

6-Impulsar la nova cultura del territori, corregint els errors del passat, integrant el paisatge en el procés de decisions i aportant per models compactes amb mixtura d’usos i potenciant el verd urbà i l’espai públic tenint en compte la visió de gènere.

Finalment voldríem donar les gràcies a @cerdanya.clima i col·lectiu les petits ruisseaux per la gran feina feta!!!

Aturem el canvi climàtic!!!!