Puigcerdà

Documents

2020-10-25 Ple Ordinari
Amb aquest comunicat, des del Grup Municipal d’ERC-AM Puigcerdà volem posar en marxa la iniciativa d’informar a l’opinió pública després de cada Ple de l’Ajuntament, exposant els temes més importants o rellevants, quines han estat les nostres propostes i quines les preguntes que es puguin debatre a la Casa Gran. Esperem que sigui d’utilitat per a tothom.
El passat dijous 17 d’octubre es va celebrar el Ple Ordinari corresponent al més en curs, modificat de data degut als darrers esdeveniments i on, a part dels temes de funcionament ordinaris i de gestió habitual del propi consistori, es va poder aprovar la moció presentada a iniciativa del grup d’ERC a favor del suport al moviment Fridays for Future i a la qual l’equip de govern s’hi va adherir. En aquesta proposta es fan una sèrie d’iniciatives que ens ajudarien en la lluita per pal·liar el canvi climàtic. La moció presentada proposa, entre d’altres, accions per promoure sistemes de recollida molt més eficients als actuals i que ens han posicionat, fins ara, a la cua dels municipis catalans en quant a reciclatge. Juntament amb l’actual equip de govern ens vàrem marcar uns objectius al voltant del 55% en la recollida selectiva, molt per sobre del 20% on ens trobem ara, així com a reduir al màxim possible el nivell d’impropis.
També es proposa fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis i equipaments municipals. Això i promoure la mobilitat sostenible han estat els punts més rellevants que hem pogut posar en comú amb el grup de govern. Realment, quan l’objectiu és comú, arribar a consensos és feina ràpida i agraïda.
Per altra banda, al torn de precs i preguntes es van traslladar les següents demandes a l’equip de govern:
• La primera, i en la línia de la recollida selectiva, es va demanar quines eren les intencions ara que finalitza el vigent contracte de recollida d’escombraries, tan a nivell contractual, com de concurs i d’objectius. El projecte està a punt de ser finalitzat i es van comprometre a deixar-nos accedir al mateix un cop ho tinguin tot enllestit. Val a dir que com a Grup Municipal i sent aquest un dels punts que més ens preocupa, tan a nivell de municipi com a nivell global, vàrem oferir la nostra col·laboració en aquest sentit si l’actual equip de govern així ho considera oportú.
• La segona qüestió feia referència als pressupostos per aquest proper exercici 2020, i davant de la pregunta de si l’actual equip de govern tenia intenció de presentar-los abans del final d’aquest any, el Sr. Piñeira ens va respondre positivament i sembla que aquest any disposarem de pressupostos anuals i no s’hauran de prorrogar els actuals, fet a agrair ja que són l’eina política més important d’un ajuntament i on s’estructuren i ordenen el conjunt d’ingressos previstos i, a partir dels quals, es defineixen les prioritats del municipi. El fet de treballar amb pressupostos prorrogats no ens deixava marge ni de proposta ni d’execució, cosa que se’ns feia molt difícil d’entendre com l’equip de govern no era capaç de redactar uns pressupostos tenint la majoria que ha tingut a les darreres legislatures. Sens dubte, una bona notícia.
• I la tercera pregunta feia menció a la possibilitat de tornar a estudiar la viabilitat de dur a terme la variant per unir Age i Vilallobent amb una carretera més directa i que passi per fora del barri de Sant Julià, així com intentar trobar una solució al pont de Vilallobent, demanda reiterada des de fa molt de temps pels veïns dels pobles agregats. El projecte torna a ser a sobre la taula i es tornaran a reunir a finals de novembre amb els responsables de la Diputació per tal d’intentar treure’n el màxim profit a la que és una de les infraestructures més sol·licitades i necessàries pels veïns d’aquests pobles.

Cordialment,
Grup Municipal ERC-AM
Secció Local d’ERC Puigcerdà