Puigcerdà

Documents

Dia Internacional de les dones
De nou, el 8 de Març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que impregna els 365 dies de l’any i a totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
 
Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem dia a dia per garantir que els drets de les dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància.
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents i són determinants. Les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones són cada cop més evidents. Les dones pateixen una major precarietat laboral la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i un atemptat contra l’independència personal d’aquestes. Segons l’informe Europeu Global Gender Gap Report 2020, a l’Estat Espanyol només té un 20% de dones estan al capdavant de les direccions de les empreses.  Això contrasta amb les xifres a l’àmbit educatiu, on les dones representen la majoria de les llicenciades ien canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’han trencat i segueixen limitant les possibilitats de realització de les dones.
 
Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 23,4% a Catalunya. Mentre que al País Valencià i a les illes suposa un 25,5% i un 16,33%, respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra acció política.
 
Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem per impulsar la corresponsabilitat entredones i homes. Tenim el compromís de tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, continuarem treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals.
 
Cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.
 
Els darrers mesos hem seguit amb preocupació el tractament judicial, polític i mediàtic de casos deviolacions que posen de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També hem denunciatpúblicament els casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública i continuarem treballant per prevenir els casos d’assetjament i /o violació, per reparar les víctimes i castigar-ne els autors.

També estarem vigilants amb aquelles campanyes publicitaries que discriminen per raó de sexe i que utilitzen el cos de les dones com a reclam. Perquè la cosificació és una altra forma de masclisme i les dones no som objectes.
 
El compromís d'Esquerra Republicana i el Jovent Republicà per a la igualtat de gènere l'hem plasmat en un Pla per la Igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació política de les dones. A més, hem assumit el compromís d'adoptar per les eleccions municipals el format de llistes cremallera arreu del territori. Així ho hem fet a la pràctica totalitat de municipis de més de 3.000 habitants on hem presentat llistes. El repte per a unes properes eleccions municipals és fer-ho també en els de 2.000. Això ha suposat i ha de seguir fent-ho un pas més per millorar la representació de les dones a les institucions catalanes en tots els nivells. Així mateix, treballem per implementar el Pla d'Igualtat com a organització i el Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes. Perquè la Igualtat no només es predica, sinó que s’exerceix, amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat.
 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
 
Dones amb tots els drets!
 
8 de Març de 2020