Puigcerdà

Documents

El primer any de mandat
Primer any i mig de mandat municipal a Puigcerdà, 3 regidores i regidors

A les darreres eleccions municipals del dia 20 de maig del 2019, 955 persones van fer confiança a la candidatura electoral d’ERC a Puigcerdà. El grup republicà aconseguia un 39% més de vots i dos nous regidors, passant de 1 a 3. Per tres vots no vàrem aconseguir una quarta regidora la qual cosa només ens posaria a 3 regidories del llindar de la majoria absoluta.

En Joan Manel Serra, na Roser Carré i Gonzalez i l’Àngel Llobell i Martorell conformen el grup municipal d’ERC a l’Ajun- tament de Puigcerdà. Un equip amb il·lusió, ganes de treba- llar, voluntat de consens i esperit de sumar pel futur del nostre poble.

Renovació de l’executiva de la Secció Local a Puigcerdà

Després d’una etapa d’inestabilitat i l’èxit de les passades eleccions al Congrés i al Senat, el passat 17 de novembre de 2019, la nostra Secció Local va decidir renovar l’executiva del partit amb una clara projecció de futur i treball constant.
                                                          
L’objectiu prioritari de la nova executiva és retornar el partit polític a ser l’opció referent en el municipi mitjançant l’eixamplament de la base amb els valors republicans, la transparència, el feminisme i l’ecologisme com a prin- cipals pilars.
 • Pau Valdivia (President)
 • Ramon Surroca (Secretaria d’Organització)
 • Àngel Llobell (Secretaria de Finances)
 • Verònica Surroca (Secretaria d’Imatge i Comunicació)
 • Montse López (Secretaria de la Dona)
 • Enric Armengol (Vocal d’Esports​)
 1 any i mig de legislatura, més de 100 propostes...

Durant aquest primer any i mig de mandat, com a grup, hem fet més de 100 propostes, la meitat de les quals s’han centrat en superar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, hem aprovat, per responsabilitat, un ventall de mesures econòmiques i socials per donar resposta a la crisi del Coronavirus, a fi de contribuir a la recuperació econòmica i social del nostre municipi. Un ventall de mesures que prové del recull de propostes que va plantejar el nostre grup com a punt de partida, consens i de treball en comú. Les més destacades han estat:​
Proposar que l’ajut a l’obtenció de llibres fos més equitatiu.
 
 
1 any i mig de legislatura, més de 100 propostes...
Durant aquest primer any i mig de mandat, com a grup, hem fet més de 100 propostes, la meitat de les quals s’han centrat en superar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, hem aprovat, per responsabilitat, un ventall de mesures econòmiques i socials per donar resposta a la crisi del Coronavirus, a fi de contribuir a la recuperació econòmica i social del nostre municipi. Un ventall de mesures que prové del recull de propostes que va plantejar el nostre grup com a punt de partida, consens i de treball en comú. Les més destacades han estat:
 • Una Ordenança Municipal que regulés l’activitat de l’encesa dels Fanalets de Nadal i que es fes una brigada de recolli- da.
 • Tarifar el pàrquing Les Tereses amb dues hores gratuïtes durant el dia. Per la nit un preu simbòlic i així beneficiar el comerç local i poder controlar l’aban- donament de vehicles al propi aparcament.
 • En múltiples ocasions s’ha demanat la retirada immediata d’uns 38 al 2018, i uns 60 al 2019 vehicles abandonats a la vila i la legalització del dipòsit de cotxes. Després de les nostres denúncies s’han retirat aproximadament una quarantena. A dia d’avui és una problemàtica que encara persisteix en el temps.
 • Vàrem proposar i fer d’altaveu, a través d’una denúncia conjunta veïnal amb 36 signatures del barri de la duana (setembre 2018), la instal·lació de méspassos de vianants. Reposició dels piquets trencats. Col·locació de més contenidors d’escombraries i reciclat- ge. A dia d’avui el consistori NO ha fet res en aquest sentit.
 • Una partida econòmica al pressupost anual per a la compra de material tecnològic, atorgar ajuts als centres educatius o bé l’entrega de portàtils de segona mà. De seguida, hi va haver una resposta positiva en aquest sentit per part de l’equip de govern.
 • Una partida a la renovació dels Parcs infantils. I és que després de la nostra queixa on vàrem detallar que tots els 14 parcs d’Age, Vilallobent i Puigcerdà presentaven desperfectes, falta de manteniment i manca de seguretat, el consistori destina una partida a tal efecte, però del tot insuficient i, a data d’avui, encara amb molt a millorar.
 • Vàrem denunciar i fer palesa la manca d’efectius a la Policia Local, sobretot durant el torn de nit, on no sovint deixem de tenir vigilància nocturna.
 • Més presència de la Policia Local i Mossos d’Esquadra als torns de nit a les places Cabrinetty, del Sol i del Reg.
 • Ens vàrem adherir a la campanya promoguda pel Consell Comarcal de Nit 0,0., així com promoure una campanya Consum de Proximitat Km0.
 • La falta de previsió al buidatge del llac ja que amb més d’un any durant el qual l’ajuntament era conscient de la problemàtica de les espècies invasores, no es va preveure la retirada dels fangs abans de l’obertura del reg. Una opor-tunitat històrica per fer una bona feina. Tot un despropòsit de gestió per part de l’actual equip de govern.
 • Hem aconseguit la retransmissió en directe dels plens perquè siguin més transparents i més propers a la ciutada- nia. Gràcies a aquesta reivindicació els podreu seguir a través del canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWs7L7O9JBdcy3YH3dDPTPQ
 • Una moció que incloïa una taula de treball conjunta per a l’impuls econòmic de la Vila, amb propostes com ara la creació d'un viver d'empreses, l'organització d'un premi que fomenti iniciatives comercials, l'impuls d'un servei de media- ció per a lloguer de comerços i oficines, la bonificació de l'IBI, la creació d'unpla d'ocupació municipal o la posada en marxa d'un pla que posés una atenció especial a les famílies monoparentals entre d’altres. Debat dinamitat per la totalitat dels membres de govern.
 • Gràcies al nostre Honorable Sr. Conseller Chakir el Homrani, Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, es porta el SOC a Puigcerdà (Cerdan- ya). Fins llavors La Cerdanya era l’única i darrera comarca on els seus residents havien de desplaçar-se a altres comarques per poder fer aquests tràmits tant necessaris
La seguretat, una preocupació general

Vàrem reunir-nos tan amb els veïns afectats com amb els Mossos d’Esquadra i Policia Local per conèixer quina era la situació.
Hem instat al consistori instal·lar càmeres de seguretat als punts de la plaça Cabrinetty, Plaça del Sol i Plaça del Reg. Tot i la col·locació de càmeres vàrem demanar més presència policial a la nit.
La venda de droga continua essent un problema al nostre municipi. No es pot continuar mirant cap a una altra banda, cal dur a terme programes de sensibilització i accions concretes, conjuntament amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
Que l’Ajuntament actuï de mediador davant dels conflictes veïnals existents. El sí a tot i a tothom no sempre val. S’han de prendre decisions i la inacció de l’equip de govern només incrementa la mala maror veïnal.Reviu l’entrevista que ens vàrem fer a:
http://www.pirineustv.cat/2020/07/03/erc-puigcerda-demana-mes-presencia-policial-a-la-nit/?utm_source=dlvr.it&utm_ medium=facebook

Article d’Opinió….
“La primera obligació de la igualtat és l’equitat”

Des d’ERC considerem que és imprescindible introduir en l’adjudicació dels ajuts, més enllà dels criteris ja existents, un criteri fonamental d’equitat, és a dir, cal tenir en compte els recursos de que disposa el ciutadà o ciutadana que rep l’ajut per fer un repartiment dels recursos públics socialment molt més just. La igualtat que sembla orientar actualment el repartiment dels ajuts, reconeix els mateixos drets i deures a tothom, però obvia quelcom evident i que en cap cas es pot ignorar: que és força probable que no totes les famílies necessitin rebre aquest ajut i que per contra, moltes altres, necessitin uns ajuts superiors a la resta.
Una societat que aplica la igualtat de manera absoluta és una societat injusta ja que no té en compte les diferències exis- tents. Però l’equitat afegeix un principi de justícia al concepte d’igualtat i ens obliga a plantejar-nos els objectius que hem d’assolir per avançar cap a una societat més justa. És una opció més difícil, que requereix més esforç i és força menys popular, això segur, però definitivament és l’opció que cal triar per fer una gestió molt més justa dels recursos públics i és l’opció que triaria ERC si governés.

Agraïment

Des del grup municipal d’ERC volem mostrar el més sincer agraïment al conjunt de voluntariat, personal de l’ajunta- ment, personal sanitari i assistencial, membres de Protecció Civil, així com diverses entitats, comerços i empreses, que des dels seus àmbits d’acció han estat i estan al capdavant per superar les adversitats que comporta la pandè- mia del Coronavirus. Una gran mostra de solidaritat que ens fa millors com a societat i com a poble! Gràcies a totes i a tots!

Sabies què? A la dècada d’Esquerra Republicana a Puigcerdà...
 • Es varen fer molts habitatges de protecció oficial. Entre ells els 18 habitatges al sector residencial Closa de l’Àngel, 24 pisos al Carrer Sant Agustí, 1 bloc al barri Sant Perí dels quals uns pisos en règim PO i d’altres de compra, 2 pisos en règim de compra PO al Carrer Llívia nº4...entre d’altres.
 • Es va construir la Residència sociosanitària de Puigcerdà, es va reformar sencer L’Hospital de Puigcerdà, i es va construir l’Hospital Transfronterer de Cerdanya entre d’altres.
 • Es va cedir un Local a la Fundació Adis local al Carrer Sant Agustí. Es va construir el local Social Jove de Puig- cerdà a la plaça Regne de Mallorca. També es va projectar i realitzar fins a la primera fase el Local Social de Vilallobent... entre d’altres.
 • Es varen realitzar els dos primers mòduls del CEIP, les bases de l’escola Llums del Nord, l’ampliació escola Alfons I, l’escola de Música Issi Fabra i l’escola Bressol de Puigcerdà.
 • Això tan sols és un 20% del que va fer Esquerra Republicana a Puigcerdà, atents a les xarxes socials perquè penjarem un vídeo explicatiu de TOT el que es va promoure des d’Esquerra Republicana i el canvi que va comportar a la Vila
Efemèride històrica

La bandera. Puigcerdà té documentada des del segle XV una bandera, de la qual no es té cap mena de descripció. Ha de pensar-se, però, que aquella havia de tenir representades les seves armes: el mont floronat. Com a màxim, segons es desprèn els dibuixos antics dels llibres notarials, podia haver-hi al seu interior les armes de Catalunya. Aquella bandera es va perdre amb el temps. Actualment, és vermella amb la representació del mont floronat en groc.
L’escut, en canvi, ha estat des de sempre ben definit, tot i que hi ha hagut variacions ornamentals, alguna de les quals l’afectà greument. Des d’antic són les seves armes les represen- tades en documentació, escultura i segells. Com a primera representació gràfica trobem la miniatura de la lletra capital del llibre de privilegis conegut com a “Trasllat del Llibre Verd”, de 1298, que és una de les representacions municipals més antigues del Principat. La seva descripció actual és la d’escut caironat: de gules, un mont floronat d’or. Per timbre, una corona de comte.
Els títols (Insigne, Fidelíssima, Heroica i Sempre Invicta vila de Puigcerdà), la història i el coratge dels seus habi- tants en temps passats varen permetre que fossin atorgats a la vila diversos títols honorífics que avui dia es van oblidant de la memòria popular.
Bibliografia: Quaderns de la Revista de Girona. Núm. 41. Sèries: Monografies locals (Núm. 23). Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Més informació a la web: http://locals.esquerra.cat/documents/arxius/bandera-escut-i-titols-puigcerda.pdf

Companys i companyes,
Estem molt il·lusionats en adreçar-vos aquestes línies des de la presó i l’exili per explicar el nou projecte que hem treballat malgrat la repressió i les adversitats. Tornarem a vèncer (i com ho farem) és un llibre escrit a quatre mans i amb el suport de tota la direcció del partit per traçar una proposta estratègica perquè l’independentisme recuperi la iniciativa i guanyem la República Catalana que anhelem.
Ser més i més preparats per tornar-hi i guanyar de manera definitiva. Aquest és l'objectiu principal que volem transmetre. Una proposta que posem al servei de tot l’independentisme de com ho tornarem a fer, perquè ho tornarem a fer i guanya- rem. No en tingueu cap dubte.
Fugim dels retrets i ens focalitzem en treballar per minimitzar les nostres debilitats, perquè avui sabem millor que mai que no hi ha dreceres màgiques, sinó més i més feina fins a la victòria.
Som on som i vam fer el que vam fer perquè volem un futur millor pels nostres fills i filles i pel conjunt dels ciutadans d’aquest país. Sabem que no hi ha futur en aquest Estat i, per això, treballem i treballarem de manera incansable fins a aconseguir-ho. Perquè només tenim una obsessió:
guanyar la República Catalana. I ho aconseguirem perquè treballarem més que ningú. Fins a la victòria, sempre!