Ripollet

Documents

Política de confinament. Què hem fet durant aquests tres mesos?
Descarrega en PDF En el text que recull aquest document fem un resum molt breu de la feina feta pel nostre grup municipal per tal de millorar la situació de Ripollet durant aquests mesos de pandèmia i confinament.