Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Comunicat d’Esquerra Republicana – Roda Republicana davant el tancament de La Guingueta de La Blava

Guingueta Blava
La Guingueta de la Blava
La Guingueta de la Blava torna a estar al punt de mira i en boca de la ciutadania; només han passat tres mesos des de les eleccions municipals i hi ha una diferència: ja no estem en període electoral. Com va passar al mes de maig, la Guingueta es troba indefensa davant la irresponsabilitat i la deixadesa de l’equip de govern de Roda de Ter, format per IPR i Junts x Roda.
 
La Guingueta de La Blava és un espai de PROPIETAT MUNICIPAL i la seva gestió surt a concurs any rere any. Això vol dir que hi ha unes bases de concurs on es defineixen els requisits, les obligacions i deures que haurà de complir la persona/les persones que optin a gestionar-la. Això vol dir: horaris d’obertura, activitats que s’hi poden dur a terme, responsabilitats que cal complir, etc.
Per gestionar l’espai s’ha de presentar un projecte en el qual s’especifica el menjar que es farà, els horaris d’obertura, les activitats que s’hi duran a terme, etc. Llavors, l’equip de govern atorga la gestió, atenent que també té una responsabilitat sobre l’adequació i inversió en les instal·lacions.
 
La novetat d’ahir és que el propi equip de govern envia els vigilants municipals a fer fotografies de les instal·lacions i els clients un divendres a l’hora de sopar, quan la Guingueta està plena, generant un clima d’incomoditat, impotència i indefensió. Alhora que menystenen la figura dels vigilants fent-los actuar en situacions on ha de respondre l’Alcalde. Però sembla que d’aquesta actuació l’Alcalde no en té ni idea, de fet, segons explica ell als responsables de la Guingueta, la desconeixia. RECORDEM: els vigilants municipals només depenen de l’Alcalde o del regidor de governació, que en el cas de Roda és el mateix Alcalde.
 
L’Alcalde s’excusa en instàncies de queixa presentades per veïns i en actuacions unilaterals decisió de tècnics funcionaris de l’ajuntament que, segons Albert Serra, «Van a pel responsable de la gestió de la Guingueta». Sembla que l’Alcalde és víctima d’un complot i no en té cap responsabilitat. RECORDEM: la Guingueta és un espai MUNICIPAL i les condicions en què s’entreguen les instal·lacions són responsabilitat de l’AJUNTAMENT que és qui en té la titularitat. També és l’equip de govern qui aprova el projecte de gestió de la Guingueta.
 
Davant les queixes que hagin pogut presentar veïns de Roda cal RECORDAR QUE la gestió de les queixes, les mediacions i les decisions per a solucionar els problemes o inconvenients generats NOMÉS ÉS RESPONSABILITAT DE L’EQUIP DE GOVERN. Tots els veïns tenen dret a queixar-se a l’ajuntament d’allò que els molesta, només faltaria! L’obligació de l’equip de govern és donar resposta a aquestes queixes i gestionar-les a fi i efecte que quedin resoltes tenint en compte el bé comú.
 
Només una ment mal pensada i amb mala intenció podria pensar que la voluntat de l’equip de govern o l’Alcalde, en funció de la divisió interna que tinguin, vulguin tancar la Guingueta. Esperem no ser mal pensats ni que hi hagi mala intenció...
 
Per què és important la Guingueta? Quina és la seva funció? A quin model de poble respon?
 
Es van obrir els jardins de La Blava al públic fa més o menys 7 anys, amb una exposició que recordava la vida a la fàbrica on, recordem-ho, hi treballaven centenars de dones, al costat del riu, com avui. Un primer intent de guingueta amb un contenidor de camió va mostrar que l’espai tenia molt potencial com a lloc de trobada i com a pol cultural, tot i conviure amb un estiu plujós a més no poder. L’experiència va impulsar la bioconstrucció de La Guingueta que coneixem avui. Una aposta claríssima per la construcció sostenible, responsable i integrada a l’espai. La van seguir dos anys d’experiències de dinamització que van començar a posar La Guingueta al mapa, que van començar a obrir un camí que s’intuïa però que no estava explorat: convertir un espai emblemàtic en un pol d’atracció cultural i social del poble, en una banda de Roda amb pocs espais de trobada.

El resultat dels últims tres anys de gestió de la Guingueta ha estat un servei gastronòmic i proposta artística i cultural sense precedents a Roda de Ter. Tres anys de centenars de persones gaudint de tardes i vespres d’estiu amb circ, teatre, màgia, música, humor, literatura, etc. I sobretot, tres anys d’un espai social i comunitari sense parangó. La Guingueta és font i llavor de relacions socials, d’associacionisme i de cooperació. És un model de poble que integra la sostenibilitat, el medi ambient, fomenta la diversitat, impulsa el cooperativisme i la solidaritat, és motor cultural, artístic, plataforma musical i literària, reconeixement històric i indret de memòria històrica. La Guingueta no és només un “xiringuito” d’estiu".
 
Esquerra Republicana – Roda Republicana tenim claríssim quina és la funció i l’objectiu de La Guingueta de la Blava i som conscients dels reptes que planteja. Cal lideratge polític per afrontar-los i cal valentia política per lluitar per defensar un model de poble integrador, sostenible, que permeti les relacions en xarxa, que promogui l’associacionisme i l’impuls comunitari, que fomenti la cultura i solidaritat. No només volem que la Guingueta gaudeixi de salut, volem que prosperi.

Roda de Ter, 7 d’Agost de 2019