Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

El joc, els infants i els parcs infantils ( article per la revista RDT octubre 2019)

roda de ter

La majoria de rodencs i rodenques coincidirem en el fet que el joc és molt important per als infants. Els pedagogs, els psicòlegs, els educadors i educadores més reconeguts del segle XX i XXI no s’han cansat de recordar que els aprenentatges més importants de la vida es fan jugant, especialment dels 0 als 6 anys. És per això que permetre i fomentar el joc, l’experimentació, la llibertat de la descoberta, és fonamental per ajudar a créixer més sans i més feliços els nostres fills i filles, nets i netes.
Francesco Tonucci, un dels pedagogs més reconeguts dels nostres temps, ha treballat per una educació en la qual el joc té un paper central. Tonucci diu que el joc ha de permetre manipular i experimentar per a poder crear mons imaginaris; recorda que cal oferir als nens i nenes varietat de jocs i joguines que, sense ser res concret, puguin arribar a ser-ho tot amb enginy i amb imaginació; i defensa que els infants no juguen per a divertir-se, com els adults, sinó que simplement juguen per a jugar, de tal manera que no podem avaluar amb precisió quant és el que han après o han “guanyat”.
Tot això ens pot semblar una reflexió ben normal, però el cert és que fins al 20 de novembre de 1989 no es va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants per part de l’ONU, i encara avui en dia en molts llocs del món els drets dels nens i especialment de les nenes són vulnerats. Només cal pensar en els infants explotats laboralment, venuts, torturats... A casa nostra, per sort, el respecte per la infància ha evolucionat moltíssim però cal no abaixar la guàrdia i seguir treballant per a la plena participació dels nens i les nenes en les decisions que es prenen des dels municipis.
Promoure la participació dels infants des de les administracions no ha de reduir-se, però, a garantir uns drets, sinó que ha d’aspirar a acompanyar-los, juntament amb totes les persones implicades en la seva educació. Això vol dir: a) tenir uns objectius educatius clars, b) pensar prèviament què volem canviar mitjançant l’educació (d’infants i també d’adults), c) acceptar que la democràcia està al centre de tot desenvolupament personal i social, i d) definir quines són les eines que fem sevir i que promovem per a facilitar aquesta participació educativa. Tot plegat hauria de conduir-nos a viure en el “poble educador” que des d’ERC-Roda Republicana sempre hem defensat.
En aquest article no podrem pas parlar de tots aquests aspectes que ara esmentàvem i per això ens centrarem en allò que té a veure amb les eines i les estratègies que fem servir, com a poble, per a garantir la participació, el joc i el creixement dels nostres infants. Un cas ben clar i evident de com pot un ajuntament fomentar i garantir el joc, la participació i les relacions dels més petits és mitjançant la gestió dels parcs infantils i els seus espais d’oci. A Roda de Ter, la majoria de parcs infantils tenen ja una bona colla d’anys i han fet la seva funció, alguns amb més èxit que d’altres depenent de la seva ubicació, de l’època de l’any i de l’estat de conservació i les característiques de les instal·lacions. Des d’Esquerra-Roda Republicana pensem que molts d’aquests parcs i places on s’apleguen i juguen la mainada necessiten una actuació urgent de manteniment, neteja o remodelació. Ara, doncs, tenim l’oportunitat de repensar entre tots com volem que siguin aquests parcs i places, quins criteris educatius volem que fomentin i quin tipus de joc ens agradaria que hi poguessin fer els nostres nens i nenes. Per a repensar i renovar els espais de joc ens hem de demanar: volem més arbres perquè facin obra a l’estiu? Volem més elements naturals manipulables (soques d’arbre, sorra, matolls on poder amagar-se...)? Garantim que els infants amb alguna discapacitat puguin gaudir dels parcs com la resta? Promovem que als parcs s’hi pugui llegir, explicar contes o escoltar el so de la natura?
Ara que cal treballar per millorar els parcs i places podem buscar de manera decidida la participació i l’opinió de tothom (associacions de veïns, AMPA, escoles...), també dels més petits. Així, a banda de repensar la importància del joc i l’esbarjo, podrem reclamar que aquests espais es repensin per a ser llocs de trobada, de relació i de construcció d’una xarxa social viva, educadora i participativa.
Per tot això, el grup d’ERC-Roda Republicana va presentar una moció al Ple Municipal del mes d’octubre per tal de garantir el replantejament, la millora i el manteniment dels parcs infantils del poble. La proposta va ser acceptada i votada afirmativament per tots els grups del consistori. Podeu llegir la moció sencera a la nostra pàgina web (http:// http://locals.esquerra.cat/rodater/documents) i a les nostres xarxes socials.
 
Grup municipal ERC-Roda Republicana