Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Esquerra - Roda Republicana i Junts per Roda signen un acord per formar govern a Roda de Ter

Aquest dimarts al matí sha entrat al registre de lajuntament de Roda de Ter una moció de censura. El Ple extraordinari se celebrarà deu dies hàbils després.

Aquest matí, els regidors i regidores d’Esquerra - Roda Republicana - AM, i el regidor i la regidora del grup municipal JxR-Junts per Roda hem entrat al registre de l’ajuntament de Roda de Ter una moció de censura a l’alcalde actual, Albert Serra. D’aquí a 10 dies hàbils es celebrarà un ple extraordinari on es durà a terme aquesta moció. Aquest acord entre Esquerra – Roda Republicana i el grup municipal Junts per Roda va acompanyat d’un pacte de govern inicial que adjuntem i que s’ampliarà en el termini màxim de 3 mesos amb la publicació del Pla d’Acció Municipal (PAM). 

Com ja és sabut, el passat 11 de maig l’actual alcalde Albert Serra, via Decret d’Alcaldia, va fer fora de l’equip de govern  un regidor de Junts per Roda. Dos dies després una altra regidora de Junts per Roda en sortia de forma voluntària, en desacord amb l’alcalde i la decisó presa. Aquesta situació, inèdita a Roda de Ter, va ser el resultat de deu mesos de tensions en el si de l’equip de govern i d’una mala gestió de l’actual alcalde, Albert Serra. 

El lideratge de l’equip de govern s’ha caracteritzat per manca de coordinació, per la falta d’iniciativa, per un comportament erràtic i per una irresponsabilitat reiterada en la gestió del govern municipal, motius que han comportat problemes i conseqüències greus per a la ciutadania. A tall d’exemple es poden esmentar la nefasta gestió de la problemàtica del polígon del Puig Vell, la pèrdua del finançament provinent del Pla de Barris per invertir  entre d’altres projectes tan necessaris pel nostre poble com el C/ Verge del Sòl del Pont, l’engany sobre l’enderroc de les naus de Puigneró o els diversos conflictes amb el personal de l’Ajuntament.

Des de l'equip de govern no s'ha treballat per aconseguir consensos de forma continuada,  ni amb el propi equip ni amb l’oposició. Aquest fet ha provocat una situació insostenible en la governabilitat a l'Ajuntament de Roda de Ter.

La inestabilitat generada per la figura de l’alcalde és fruit d’una forma de governança individualista que no encara els problemes de manera eficient i no troba solucions ràpides i efectives, a la qual se suma la manca de criteri propi de l’equip de regidors i regidores, que no han gosat imposar noves formes de gestió més encertades. 

En els últims mesos, des de l’inici de l’estat d’alarma causat per la Covid-19, es va impulsar el comitè d’emergència i taules de treball de serveis socials i educació, de promoció econòmica i comerç i de joventut i cultura, en les quals hi hem participat de manera activa els dos grups municipals i l’actual equip de govern.  En aquests espais de treball hem pogut viure i comprovar de primera mà la manca de diàleg, i la descoordinació interna: entre els regidors i regidores de l’equip de govern, i amb el personal tècnic de l’ajuntament. 

Per tots aquests motius, després d’haver demanat infructuosament a l’actual alcalde que assumeixi la seva responsabilitat en aquesta crisi política i que faci un pas al costat, i atenent el compromís que vàrem contraure amb els rodencs i rodenques com a regidors i regidores el dia del Ple de constitució, creiem que cal emprendre accions davant d’un govern que s’ha mostrat ineficaç. Per tots aquests motius, Esquerra – Roda Republicana i el grup municipal de Junts per Roda hem presentat aquesta moció de censura i un pacte de govern.

El pacte de govern
El nou pacte de govern per a l’Ajuntament de Roda de Ter es fonamenta en la voluntat de formar govern des de la pluralitat, amb voluntat de canvi i en clau progressista. Des del convenciment que cal garantir una majoria estable de govern a Roda de Ter per afrontar les necessitats i liderar les oportunitats per al poble.  Aquesta nova etapa política es basarà en el diàleg, en el treball compartit i consensuat, en la participació i el respecte cap a tothom; i prioritzarà, en l’acció de govern, els valors de la igualtat i la justícia social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Aquest acord de govern està configurat a partir del debat i el consens dels eixos principals dels programes electorals i es fonamenta en la lleialtat i el compromís amb el projecte comú per a Roda de Ter en els propers anys. 


Pel què fa en l'àmbit programàtic, en el pacte s’hi prioritzen:
 • Els serveis d’atenció a les persones (serveis socials i educació).
 • Les mesures de promoció de la petita i mitjana empresa, els autònoms i el teixit comercial. 
 • L’impuls d’una acció cultural de qualitat a l’abast de tota la ciutadania.
 • L’incentiu de mesures per al foment de la sostenibilitat energètica i econòmica, així com per al respecte del medi ambient.
 • L’aposta clara per la comunicació institució-ciutadania i viceversa, amb l’establiment de mecanismes i eines necessàries per a fer-ho possible.
 • El treball per la convivència.
 • La participació ciutadana; el treball conjunt amb les entitats socials, esportives, culturals, veïnals, etc.; l’atenció de les seves necessitats; el treball comunitari i la generació d’espais de relació i creixement. 


Alcaldia i regidories
Roger Corominas i Berloso serà el proper alcalde de Roda de Ter amb els vots dels regidors i regidores de les dues formacions.

El nou govern municipal estarà organitzat de la següent manera:
  • Alcaldia, Hisenda i Urbanisme: Roger Corominas i Berloso
  • 1r Tinent d’alcaldia, Joventut i Comunicació: Roser Montané i Tardà.
  • 2n Tinent d’alcaldia, Serveis, Governació i Medi Ambient : Joan Moreno i Parés
  • 3r Tinent d’alcaldia, Promoció Econoòmica, Comerç, Turisme i Salut: Núria Arrebola i Gómez
  • 4t Tinent d’alcaldia, Cultura i Participació Ciutadana: Roger Canadell i Rusiñol
  • Educació i Igualtat: Marina Quintana i Vergés.
  • Serveis Socials i Esports: Toni Mas i Febrer.


Trobareu el pacte de govern a la nostra web  i a les xarxes socials d’Esquerra – Roda Republicana i del grup municipal Junts per Roda

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Roda Republicana
Grup Municipal Junts per Roda