Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Discurs d'investidura d'en Roger Corominas

RodadeTer RodaRepublicana
Regidores i regidora d'ERC-Roda Republicana després de l'investidura d'en Roger Corominas

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra confiança. Els regidors i regidores del nou equip de govern treballarem incansablement en benefici de tots i cadascun dels rodencs i rodenques per contribuir a la millora de la seva vida en el nostre poble, especialment la d’aquells que pateixen més dificultats.
Els canvis, tot i que de vegades poden ser traumàtics, són una oportunitat per renovar esforços i il·lusions, per portar a la pràctica noves maneres de fer, nous objectius, noves idees. Els canvis també serveixen perquè els desanimats o els decebuts tornin a implicar-se i per reforçar el treball dels compromesos. Els nous membres de l’equip de govern hem promogut el canvi que avui es materialitza molt conscients de les dificultats que haurem d’entomar des del primer dia. Per això la nostra implicació serà total i demanarem que ens ajudeu a fer que aquest ajuntament sigui útil per la ciutadania i a fer realitat les il·lusions i les esperances que compartim.
El lideratge polític s’ha de fonamentar en un programa, en un projecte, en uns objectius clars, en un equip de treball i en una metodologia de treball. Ningú és capaç de governar a gust de tothom, però un govern és bo si pensa i governa per a tothom. El nostre poble, com tots els pobles, és divers i el formem més de sis mil persones amb idees diferents, amb realitats diferents, i amb necessitats diferents; veïns i veïnes, en definitiva, que pensen i voten, o no voten, diferent.
L’objectiu d’aquest nou equip de govern és governar els propers tres anys per a tothom. Es responsabilitat de tots i totes treballar per una administració pública al servei dels ciutadans, especialment dels que la necessiten per afrontar el seu dia a dia en condicions d’igualtat. Ens posarem davant de tots els reptes, juntament amb el personal de l’Ajuntament i amb l’impuls de la ciutadania; encararem els problemes amb serenitat, amb coherència i amb seguretat; i defensarem i explicarem les decisions que prendrem.
Som conscients que governar, com la vida mateixa, vol dir triar i prendre decisions constantment. I si això es fa amb responsabilitat s’ha de renunciar a dir sempre que sí o a cedir davant de la demanda de tothom. No s’ha de confondre el governar per a tothom amb l’anar fent sobre la marxa en funció del que se’ns demani. Ens comprometem, ja d’entrada, a ser clars i transparents. Potser ens equivocarem però no mentirem. Sabem que aquesta és la classe de lideratge que reclama la política municipal,; un lideratge que es fonamenta en la fortalesa del treball en equip i que busca la participació i la cooperació.
L’any 2015 Esquerra va perdre el govern tot i haver guanyat les eleccions a pocs vots de la majoria absoluta. Va ser dur però vam respectar la decisió d’aquells que amb el seu suport van decantar la balança malgrat que havien perdut el 50% del suport popular. Ara, com fa cinc anys, la legitimitat la dona la suma de les majories que decideix el poble.
La transparència d’aquest nou govern serà inqüestionable: aquesta casa tindrà les parets de vidre. L’èxit de la política municipal creiem que rau en saber escoltar, però sobretot en comunicar amb claredat. Explicarem els projectes i les propostes, obrirem les portes i dialogarem per poder arribar a acords, exposarem les decisions i encararem les crítiques i els nous reptes. Volem que aquesta casa sigui la vostra, i que això que diem no sigui només una frase feta.
Proposarem que es mantinguin taules de treball que s’han creat aquests darrers mesos —durant la pandèmia— en diversos àmbits. Això permetrà que hi hagi espais de treball periòdic entre el govern i l’oposició. Uns espais que vagin més enllà de la tasca de control i de fiscalització per part de l’oposició i dels quals en neixin polítiques que cerquin en tot moment la unanimitat de la pluralitat representada en aquesta sala. 
Sabem que aquesta entesa potser serà més complexa durant els primers mesos atès que el trencament del govern i la moció estaran encara molt presents, però per part nostra posarem tot l’esforç per tal que la col·laboració i el clima de treball constructiu és pugui visualitzar al més aviat possible. No hem participat, ni participarem d’un “pim, pam, pum” que tensa estèrilment el nostre municipi. En aquest sentit apel·lem també a la responsabilitat de tots els actors polítics que en aquest moment formem part del consistori. Les discrepàncies, en cas de ser-hi, com és lògic en tot debat polític, cal que tinguin aquesta naturalesa i s’ha d’evitar entrar en terrenys personals, com malauradament hem vist aquests dies, que no ajuden en cap cas a construir confiança ni a afrontar públicament qualsevol debat que es vulgui tenir. 
La legislatura ha canviat 180º amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19. Malauradament, a data d’avui totes les projeccions que fan els diversos organismes locals, nacionals i internacionals auguren una gran crisi econòmica de la qual se’n derivaran importants conseqüències socials que se sumaran a les ja existents actualment. Com ja va succeir en l’anterior crisi iniciada el 2008 els ajuntaments serem la primera línia d’actuació, previsiblement amb uns recursos econòmics minvats (perquè gran part del finançament prové d’altres administracions) i conseqüentment caldrà un gran esforç de tothom (polítics, treballadors municipals, ciutadania) per tirar endavant la situació. Ho hem demostrat moltes vegades que aquest poble i aquest país és resilient i que té capacitat per afrontar les dificultats i sortir-se’n. 
Per això volem fer manifest:
1. ● Que els grups municipals signants expressem la voluntat de formar govern des de la pluralitat, amb voluntat de canvi i en clau progressista. Des del convenciment que cal garantir una majoria estable de govern a Roda de Ter per afrontar les necessitats i liderar les oportunitats per al poble. 
2. ● Que aquesta nova etapa política es basarà en el diàleg, en el treball compartit i consensuat, en la participació i el respecte cap a tothom; i prioritzarà, en l’acció de govern, els valors de la igualtat i la justícia social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 
3.● Que l’acord de govern que presentem està configurat a partir del debat i el consens dels eixos principals dels programes electorals. 
4.● Que l’acord de govern es fonamenta en la lleialtat i el compromís amb el projecte comú per a Roda de Ter en els propers anys, i alhora en la pluralitat i en el manteniment dels espais polítics amb llibertat de vot de cadascuna de les formacions signants de l’acord. En aquest pacte reflectim les coincidències dels programes polítics dels dos grups, i s’hi prioritzen els serveis d’atenció a les persones (serveis socials i educació); les mesures de promoció de la petita i mitjana empresa, els autònoms i el teixit comercial; l’impuls d’una acció cultural de qualitat a l’abast de tota la ciutadania; l’incentiu de mesures per al foment de la sostenibilitat energètica i econòmica, així com per al respecte del medi ambient; l’aposta clara per la comunicació institució-ciutadania i viceversa, amb l’establiment de mecanismes i eines necessaris per a fer-ho possible; el treball per la convivència; la participació ciutadana; el treball conjunt amb les entitats socials, esportives, culturals, veïnals, etc.; i l’atenció de les seves necessitats; el treball comunitari i la generació d’espais de relació i creixement. Un pacte, en definitiva que té com a objectiu posar les persones al centre de totes les decisions polítiques. 
A tot això hi sumarem el nostre treball per una Catalunya independent d’homes i dones lliures. 

Quan les diferents forces polítiques vam escriure els programes electorals amb els quals ens vam presentar a les eleccions municipals no podíem preveure els efectes provocats per la pandèmia. És per això que aquest nou govern s’esforça i s’esforçarà a adequar les propostes i els projectes municipals a la realitat social d’avui i a les necessitats que la societat planteja. Ho hem dit amb anterioritat i ho recalco ara: aquest nou govern i aquesta nova etapa per a Roda de Ter se centrarà en les persones, és a dir, en les polítiques socials que promoguin l’ocupació, la promoció econòmica, l’habitatge, l’educació, la cultura i la salut.
 
L’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania i ha d’oferir facilitats i ajudes sempre que calgui, gestionant el bé comú de forma ètica, responsable i humana. Per això és molt important que l’equip de govern actuï en conseqüència, tant amb els veïns i veïnes com amb els treballadors de l’Ajuntament, i sempre al servei de la ciutadania. Amb aquesta premissa creiem que un bon govern ha de tenir molt clar les accions que cal liderar i desenvolupar durant el seu mandat. Aquestes accions, així com les línies de treball quedaran recollides en el Pla d’Acció Municipal (PAM) que els dos grups municipals ens comprometem a presentar en els següents tres mesos. Aquest PAM contemplarà els aspectes, les idees i els projectes comuns d’ambdues formacions que es desenvoluparan durant els propers tres anys.
En aquests tres mesos, en primer lloc, analitzarem com està l’Ajuntament de portes endins, valorarem la seva organització i la seva eficiència, i comprovarem l’estat real dels projectes endegats amb anterioritat. En segon lloc, posarem en comú amb els treballadors de l’Ajuntament i amb totes les parts implicades, el nostre punt de vista sobre els projectes que generen o han generat discrepàncies i tensions. I en tercer lloc, ens reunirem amb totes les entitats socials, associacions, col·lectius, etc. de Roda, així com amb els governs de municipis veïns i amb altres institucions, per tal de conèixer i dialogar sobre la situació dels projectes que comuns. Fet això, d’aquí tres mesos estarem en condicions de presentar el nostre Pla d’Actuació Municipal.

Acabo, ara sí, recordant a tots els regidors i regidores del consistori —i també a tots els rodencs i rodenques— que el nostre poble, les nostres llars, els nostres carrers i places, les botigues, els centres educatius, els equipaments culturals i sanitaris, l’entorn natural que ens acull, els parcs on juguen els nostres infants, les fàbriques i negocis on ens guanyem la vida, etc., etc. no són res sense la cooperació veïnal, no són res sense la comunitat que teixeix vincles, no són res sense l’estimació que ens apropa i ens fa sentir orgullosos de fer camí plegats. Ajudem-nos els uns als altres, no perdem la il·lusió i l’esperança quan vinguin moments difícils i recordem-nos cada dia que la nostra acció de govern no gira entorn nostre sinó que té al centre una comunitat de persones que lluitarem perquè sigui més fraterna, més igualitària i més lliure.

Roda de Ter, 8 de juliol de 2020


  • Videó del discurs d'investidura