Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

En contra de l’increment de l’Impost de la Contribució (IBI) i fer palès que degut a l’endeutament no es podrà demanar cap tipus de crèdit.

En el Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter el Grup Municipal d’Esquerra va votar en contra de les ordenances fiscals per a l’any 2011, ja que aquestes suposaran un increment del 6% del Impost de la Contribució Urbana (IBI). Tot i que la resta d’impostos s’han congelat, aquest impost, el més important, seguirà incrementant-se degut a la revisió del cadastre i dels augments previstos durant 10 anys.
L’equip de govern sociovergent ha fet el que l’any passat va demanar Esquerra, baixar el gravamen perquè no afectés tant la revisió cadastral, però tot i rebaixar aquest any el gravamen, la contribució suposarà increments importants. Mesura totalment perjudicial en aquests moments de crisi econòmica.

El Grup d’Esquerra va aprofitar per demanar a l’equip de govern que prengui exemple d’altres municipis de la comarca i demani la revisió del valors cadastrals, ja que el valors actuals dels habitatges són molt més baixos que els efectuats a la valoració de l’any 2008.

Esquerra també va votar en contra de la modificació del pressupost actual, ja que es demana un crèdit de 330.000 euros per pagar factures d’obres ja realitzades. Crèdit que s’ha de demanar urgentment abans d’acabar l’any, ja que l’Ajuntament de Roda, degut al seu nivell alt d’endeutament, l’any vinent no pot demanar cap tipus de crèdit.