Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Quan es limita (de nou) el debat i la democràcia...

Amb aquesta nota volem comentar i fer públic el motiu pel qual els regidors d'ERC ens vam aixecar i vam marxar del ple ordinari celebrat el 31 de maig a l’Ajuntament de Roda de Ter.
La nostra decisió va ser motivada pel fet que ahir es va tornar a repetir allò que ja ha succeït altres vegades durant aquest primer any de mandat: l'alcalde, Albert Serra, sense motius i simplement per discrepància política, va retirar la paraula a un regidor d'Esquerra que intentava aportar arguments per al debat; un debat que és l’essència de la democràcia.
Durant la part de control del ple, per a la qual el nostre grup havia preparat, com sempre fem, una sèrie de preguntes sobre la gestió municipal, s’estava debatent l’oportunitat o la inoportunitat d’algunes actuacions promogudes per l’actual equip de govern (IPR-CIU) que han generat despeses desmesurades en relació amb els objectius aconseguits: el regal d’una flor per a cada casa sota el lema “Roda en colors”, el trasllat de la zona d’aportació de residus, la instal·lació dels llums de Nadal, etc., i el regidor d’ERC que defensava el posicionament del grup va fer èmfasi en la necessitat de pensar abans d’actuar i, per tant, en la necessitat de tenir uns objectius clars i un projecte que, sota el nostre punt de vista, el govern d’IPR-CIU no té.
L’alcalde va prendre la paraula i va interpel·lar-nos diverses vegades després de les nostres intervencions, visiblement nerviós per causa de l’evidència dels arguments i les dades exposades pel grup d’Esquerra. Quan s’interpel·la i es plantegen arguments que divergeixen dels del grup de l’oposició se sobreentén que es té dret a rèplica, però l’alcalde no va considerar que calgués debatre res més i en el moment que un regidor d'Esquerra va voler tornar a prendre la paraula per intervenir i replicar el que havia comentat l'Albert Serra, aquest es va negar a escoltar-lo i li va prohibir que parlés.
Tot plegat ens sembla molt greu i no creiem que s’hagin d’acabar els debats del ple municipal pel simple fet que a l’equip de govern se li acabin els arguments o no li agradi escoltar les nostres idees i opinions. La democràcia, com dèiem més amunt, es fonamenta en l’exercici de la llibertat personal i col·lectiva, i la llibertat per a expressar idees pròpies sense coaccions i sense prohibicions. L’alcalde de Roda encara no ha entès que l’autoritat moral i la credibilitat, en política i en la vida mateixa, s’adquireixen si es fomenta el diàleg i no pas prohibint autoritàriament que algú s’expressi.
Volem posar èmfasi en aquesta motivació que expliquem perquè no voldríem que tots plegats ens quedéssim només amb la fotografia d'un regidor d'Esquerra dret a la sala de plens, intentant parlar, o la de tots els regidors d’ERC marxant del ple. La qüestió de fons és la realment important i cal explicar clarament que fins aquell moment el debat s’havia desenvolupat amb respecte malgrat la lògica discrepància política. El regidor d’Esquerra a qui es va privar de parlar no es va alçar fins al moment en què se li va retirar la paraula, de males maneres i sense argumentar la decisió, per part de l'Albert Serra. La resta de regidors de l’oposició, emplaçats pel cap del grup d’ERC, Roger Corominas, vam abandonar la sala i vam marxar tot mostrant el nostre total desacord amb aquesta actitud de l’alcalde. 
Volem explicar públicament tot això per contextualitzar el motiu de la nostra decisió: aquest no és un fet aïllat i, precisament perquè aquesta actitud que nosaltres considerem antidemocràtica comença a ser recurrent, no volem que quedi en la ment de tots plegats com, simplement, una imatge anecdòtica. Com podeu imaginar, estem molt dolguts per la manera com l’alcaldia gestiona els plens, ja que no responen al que hauria de ser un debat polític. Ho reiterem, i tothom qui era a la sala ho va poder veure: mentre no se’ns va impedir d'expressar-nos i exposar els nostres arguments, el debat va ser totalment constructiu i ens vam limitar a posar de manifest les diferències que ens separen d’algunes decisions que pren l'equip de govern, com ens correspon, de fet, pel mandat que tenim. 
Val a dir que ens dol encara més que això succeís en un ple en què el nostre grup, una vegada més, va posar de manifest les ganes de treballar pel poble tot presentant una moció referent als esforços per aconseguir que el llegat d’Emili Teixidor pugui dipositar-se a Roda. La demostració de la nostra voluntat de treballar pel bé de tots es va posar de manifest i la moció es va debatre i aprovar per unanimitat.

Renovem, doncs, des d’ara i una vegada més, la nostra voluntat de treballar pel poble i amb el poble. I reiterem, com sempre fem, la il·lusió que ens mou per aconseguir un poble i un país millor, al servei de la gent.


Grup Municipal ERC-AM – Roda de Ter