Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Rebuig al pressupost de Roda per l’any 2011 per no adaptar-se a la situació real del municipi.


Els pressupost presentat per l’any 2011 no s’adapta a la situació de crisi i no es fa cap esforç per retallar les despeses municipals.

El 60% dels ingressos provenen dels impostos i taxes que paguen els rodencs pels serveis, l’increment del IBI degut a la revisió cadastral hi aporta 100.000€ més que al 2010, l’altre 40% prové de transferències i subvencions d’altres administracions, per tant és un import estimat, que davant la situació actual és més fàcil que vagin a la baixa que no pas que s’incrementin.

És redueixen només les despeses de personal, en part per la reducció del 5% dels sous, el propi informe legal de la interventora municipal afirma que en aquest cas no es compleix la legalitat de destinar els diners que es retallen dels sous del personal a reduir el dèficit de l’ajuntament. S’incrementen les despeses de béns i serveis corrents un 10%, les regidories disposen del mateix pressupost que al 2010, malgrat no saber quins ingressos reals tindran.
El mateix informe reconeix que el pressupost no podrà satisfer els interessos del dèficit i que hi ha partides de serveis obligatòria que ha d’oferir l’ajuntament que no són suficients.

La situació de dèficit que és manté al 88.9% i impossibilita a l’ajuntament a poder demanar cap tipus de préstec durant l’any 2011.

Això comportarà que el proper govern municipal haurà de reformar obligatòriament aquest pressupost per ajustar-lo a la realitat ja que hi ha despeses obligatòries i inevitables que no es podran cobrir.

Per altra banda, després de dos incendis consecutius a les antigues naus de Puigneró el grup de d’Esquerra va tornar a demanar a l’ajuntament una vella reivindicació sobre la necessitat d’avaluar el risc que pot haver-hi a l’extensa teulada d’amiant de les naus. Així mateix es va demanar que es prenguin les mesures necessàries perquè no es produeixin activitats que comportin un risc per la població.