Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Temps de desitjos i projectes


Sempre cal trobar el moment per superar, ni que sigui uns instants, el dia a dia i repensar els objectius i les idees que ens van dur a plantejar-los i proposar-nos-els. Potser al capdavall de l’any, amb el fervor consumista que ens envaeix, però també amb els valors humans, ètics i cristians que lluiten, de vegades amb poc èxit, per retornar el sentit de fons d’aquestes festes, és un bon moment per fer-ho.
Evidentment, ara i aquí, parlarem de política municipal i de país, com s’escau en un article escrit pel grup municipal d’ERC per a la revista Roda de Ter.
Ara, en llegir la paraula política, potser algun lector ja haurà passat full però nosaltres pensem que tota actuació pública és política; quan es pren una decisió i no la contraria, es fa per alguna cosa, no per atzar. Nosaltres creiem en la política i en la seva capacitat transformadora.
Quan un grup polític pren una decisió entre moltes altres possibles, aleshores està fent política i aplicant la seva ideologia. És per això que ens revoltem quan hom diu: “tots els polítics són iguals” o “nosaltres no som ni de dretes ni d’esquerres”. Fals, completament fals. Amb una mirada sincera podem veure mil exemples d’aquesta falsedat.
Pensem en els fets: ningú fa propostes dient que perjudicaran a la gent, sinó que les planteja a fi de bé; alguns perquè sincerament ho creuen així, altres per aprofitar i aprofitar-se de la decepció o el malestar que es pot estar vivint. Per tant, els fets ens diran la veritat.
Essent com és d’important el dia a dia del nostre poble —entengueu neteja, aigua, enllumenat, recollida de residus i escombraries, etc.—, hi ha decisions que determinen el futur a mig i llarg termini, principalment en dos àmbits, el social i el de les infraestructures.
En el terreny social ja vàrem proposar, en el nostre programa electoral, treballar per canviar el concepte que malauradament encara es té de l’acció social. Hem de deixar de parlar de “despesa social” per parlar “d’inversió social”, o no és una molt bona idea invertir en les persones? Hem d’anar deixant enrere les polítiques assistencialistes per fomentar el desenvolupament personal dels ciutadans i ciutadanes i per potenciar les pròpies capacitats i l’autonomia. No fem almoina, fem país, fem poble.
Tots hem sentit a parlar de “cohesió social”, oi? I que vol dir això de debò? Doncs al nostre entendre vol dir incentivar, per tots el mitjans, la igualtat d’oportunitats i el sentit de pertinença. De pertinença a un poble, a un col·lectiu humà, a un futur compartit, a una cultura compartida i respectuosa amb les cultures diferents, és a dir: sentir-se part del present i constructor del futur.
Impulsar al màxim les estructures socials, les associacions de veïns, els clubs esportius, les entitats culturals, els espais de trobada per infants i adolescents, les escoles i les AMPA..., aquestes són les veritables xarxes que ens garantiran un futur cohesionat i que fan veritablement poble.
Les infraestructures determinen indefectiblement com serà el poble del futur. D’exemples en tenim un munt. Tots hem vist com la concentració d’habitatge de baixa qualitat en una mateixa zona, ha creat suburbis urbans on s’acaben concentrant la majoria dels conflictes socials i, en conseqüència, es produeix la guetització, la sensació de marginació i el desarrelament. I al final, amb resultats força galdosos, s’acaben invertint molts més recursos que els que haurien calgut amb una bona planificació i esponjament urbà. I no n’hi ha prou a pensar en habitatge, també cal pensar en la mobilitat interna i entre municipis, en els serveis de llum pública, en la neteja viària, la seguretat, l’associacionisme ....
Com dèiem abans, el solstici d’hivern, les festes de Nadal, amb els bons desitjos i propòsits per a l’any nou, són un bon moment per pensar en el futur del nostre poble i del nostre país.
Nosaltres ens proposem seguir fent-ho, per Roda de Ter i per Catalunya.
Que tingueu unes bones festes i una gran entrada d’any.

*Article publicat a la revista RDT d'aquest mes