Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

La política i els polítics serveixen per a res?

Regidors Roda de Ter
Regidors Roda de Ter
*Article publicat al RDT d'aquest mes

La política és útil, no en tenim cap dubte. Serveix tant si es fa des dels partits com si es fa des de les entitats, les cooperatives, els clubs esportius... Fer política és actuar organitzadament en benefici de tota la col·lectivitat, però especialment, segons els pressupòsits de l’esquerra, de la gent més necessitada.
Cada manera de fer política porta implícits uns mecanismes de funcionament. En el cas de la política de partits els plens municipals permeten exposar, debatre, acordar o rebutjar les propostes que presenten els representants públics. Aquestes propostes s’anomenen “mocions” i són deliberades en els plens.
Les mocions es poden presentar des de l'equip de govern o des de l'oposició. En el cas de les presentades pels governs amb majoria, per mostrar públicament quina és la seva orientació, la seva ideologia i per arribar a acords i consensuar-les amb l'oposició. Però quan un grup està a l'oposició, quan presenta mocions, a banda de definir també la seva ideologia i de buscar el consens, intenta portar a la pràctica algunes de les propostes del seu programa que es creu que són beneficioses per al municipi i que, d'altra manera, no podrien ser executades.
En el ple municipal de maig, el grup d’ERC-AM de Roda de Ter va presentar una moció amb un clar component social i d'esquerres que proposava debatre, consensuar i aplicar la progressivitat de les taxes municipals (escombraries, IBI, llar d’infant, escola de música, casals, etc.). La moció pretén que les famílies amb menys recursos hagin de pagar menys per aquests serveis i  que l’Ajuntament contribueixi a pal·liar la desigualtat i l’exclusió. L'equip de govern format per IPR i PdCat va votar-hi en contra.
Els arguments van ser diversos, però l’aiguabarreig de justificacions va crear confusió sobre el seu posicionament. Per una banda van dir que estaven d'acord amb la idea de fons de la proposta d’ERC, però per l'altra van manifestar que no acceptaven la moció perquè comportava compromisos que calia estudiar, perquè no quedaven clars els criteris de la progressivitat proposada, perquè la legalitat de la proposta era dubtosa i perquè “inventar una comissió” no tenia en compte que el tema de les taxes es podia tractar en el Consell de poble. Excuses, clar. Perquè de tot això n’hauríem pogut parlar de seguida (de fet continuem disposats a asseure’ns a parlar i retocar el que calgui) si haguessin votat a favor de la moció.
Com es pot dir que la legalitat de la proposta és dubtosa sense aportar arguments sobre la suposada il·legalitat? Diuen que els criteris tècnics no son clars, però en la nostra moció ja proposàvem un grup de treball per tractar i acordar totes aquests detalls tècnics, econòmics, etc., amb totes les dades sobre la taula i amb una bona previsió de la incidència de la proposta. Amb un argumentari tan dèbil IPR i PdCat no poden amagar que ERC busca el consens i l’acord pel bé de qui més ho necessita. Un acord que cal concretar primer amb l'aprovació de la moció i, després, amb la feina tècnica de despatx per buscar l’acord, sense oblidar per a qui es prenen les decisions.
L’equip de govern parla de participació com li convé i quan li convé. Ho repetim: la participació ciutadana no és una consulta ciutadana, no és una reunió puntual només quan m’interessa, no és usar la gent per legitimar el que jo penso, és un procés sostingut en el temps, amb una concreció final no predefinida, liderada per la gent i només acompanyada pels polítics, tècnics, etc.  Com es pot afirmar que l’aprovació d’una moció com aquesta suposa “inventar una comissió” que pot ser substituïda per un Consell de poble? Una comissió de treball mai no ha de ser incompatible amb l'opinió ciutadana expressada en una assemblea popular.
La moció es va presentar a la comissió informativa celebrada una setmana abans del ple però IPR-PdCat no van fer cap proposta de modificació en els set dies de què van disposar. Durant el ple, l'alcalde va proposar que retiréssim la moció. No ho vam fer perquè estem convençuts que és una proposta de justícia social viable i feta amb tota la bona voluntat d'entesa.
Per què, doncs, el vot en contra amb la boca mig tancada i repetint que compartien la filosofia de la moció? Potser és que a IPR-PdCat els dol no poder dir que la idea és seva, els sap greu no haver-hi treballat com ho ha fet ERC, i no accepten que des de l’oposició també es poden fer propostes constructives pensades per a qui més necessita l'ajuda de l'administració. Potser sí, potser és això. I la seva decisió, basada en la imatge,  impedeix fer passos cap a la justícia social.
Recordem-ho sempre, i especialment cada vegada que anem a votar: una política que no serveix a qui més ho necessita, malgrat les excuses, no serveix per a res.