Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

De l’acord possible a la deslleialtat. Crònica d’unes negociacions estroncades pels problemes interns d’IPR

roda de ter
Aquest dilluns passat,—15 de juliol de 2019— el consistori de Roda de Ter va celebrar l’anomenatPle de Cartipàs en el qual l’alcalde delega les funcions i les responsabilitats als càrrecs electes(regidories amb cartera, responsabilitats en patronats d’institucions i fundacions municipals, etc.).Aquest ple es va celebrar exactament un mes després del Ple d’Investidura en què el cap de llista d’IPR, Albert Serra, va assumir l’alcaldia amb els únics vots a favor del seu partit. En el ple d’aquesta setmana el grup d’IPR ha emprès el govern en minoria.

Els membres del grup d’Esquerra Republicana – Roda Republicana ja vam explicar en el Ple d’Investidura que havíem mantingut converses amb les altres dues formacions del consistori i, concretament, que fins al dia abans d’aquell 15 de juny ens havíem assegut a una taula de negociació amb IPR i ens emplaçàvem a continuar les converses i el treball per tal de buscar un acord de govern. Aquell compromís públic adquirit ara fa un mes va ser honest i sincer. Era un gran
repte per a tots i totes, sens dubte, però per part d’Esquerra el vam voler emprendre amb la il·lusió de donar continuïtat als projectes del nostre programa però també amb tota la responsabilitat i la coherència que la ciutadania, els votants i el poble es mereixen.

Del 15 de juny al 15 de juliol el grup d’Esquerra Republicana i IPR ens hem trobat 5 vegades amb la voluntat d’arribar a un acord de govern, però en el Ple de cartipàs d’aquesta setmana vam constatar que és previsible un possible acord entre IPR i Junts x Roda, atès que hem tingut coneixement de les seves reunions de darrera hora i també perquè en el ple esmentat es va aprovar, amb els vots afirmatius dels regidors d’aquests dos partits, l’assignació retributiva de
l’alcalde. Aquest era el punt més transcendental del Ple i on cada formació política demostrava les seves prioritats de govern. Junts x Roda va votar en silenci i ni tan sols va acompanyar la seva decisió d’una explicació o justificació pública que fos comprensible per als seus votants i també per
a tots els rodencs i rodenques.

En el nostre torn de paraula nosaltres sí que vam explicar el perquè del vot negatiu, amb l’objectiu de ser transparents i de fer públic el que ha succeït en el darrer mes. En aquesta intervenció vam detallar el contingut i l’evolució de les reunions mantingudes entre ERC i IPR:La gent d’Esquerra Republicana sabem que les majories s’assoleixen compartint idees i projectes,treballant programes electorals i de govern, i compartint maneres de fer i d’actuar. Amb aquesta
intenció, en les 5 trobades que ERC ha dut a terme amb IPR en l’últim mes, vam posar sobre la taula allò que hem cregut fonamental per arribar a possibles acords. Això és:
1. Compartir els programes electorals per acordar prioritats i projectes conjunts.
2. Establir un mètode de treball compartit per a fer possible una governança òptima i
eficient.
3. Buscar una organització i unes relacions basades en la confiança
.
Organització de treball
En la primera reunió Esquerra va plantejar un organigrama de coordinació entre regidors i regidories basat en grups de treball. En concret vam proposar tres grups formats per les regidories més properes i integrats per regidors dels dos partits polítics i per aquelles persones dels grups
municipals que s'acordessin.

1) Promoció econòmica, Salut, Medi ambient, Serveis i Urbanisme.
2) Cultura, Esports, Joventut, Atenció a les persones i Educació.
3) Hisenda, Governació, Comunicació i Participació.

També vam explicar que ens semblava imprescindible elaborar conjuntament, entre les duesformacions, un Pla d’Acció Municipal. És a dir, un document que recollís totes les accions de govern que es volguessin dur a terme durant la legislatura. Aquest Pla de Treball proposàvem que s’elaborés durant els mesos de juliol, agost i setembre, per presentar-lo a la ciutadania després de la Festa Major. D’aquesta manera tothom podria saber les accions de govern i les polítiques
acordades en totes les regidories.

Alcaldia i primera tinença d’alcaldia
A proposta d’IPR es va parlar de repartir l’alcaldia entre els dos partits. Els dos primers anys IPR ostentaria l’alcaldia i Esquerra la primera tinença d’alcaldia, i els dos últims anys de legislatura Esquerra tindria l’alcaldia i IPR la primera tinença d’alcaldia.

Dedicacions i remuneracions
En aquesta línia, la proposta d’Esquerra passava pel que creiem que és una garantia de treball transversal, compartit i equilibrat: una dedicació al 50% de jornada tant per a l’alcalde com per al primer tinent d’alcalde (durant els 4 anys de legislatura), completat amb una dedicació parcial del 25% de jornada per un regidor de cada formació política.
L’objectiu d’aquesta proposta no era altre que garantir la presència de quatre persones —dos regidors, el primer tinent d’alcalde i l’alcalde— durant la jornada laboral dels treballadors i tècnics de l’ajuntament, i durant l’horari d’atenció als rodencs i rodenques. Això permetria la interacció directa amb els ciutadans i una òptima coordinació amb els treballadors i tècnics. A banda, aquesta proposta no implicava un increment de cost per l’Ajuntament, ja que el mateix sou que ha tingut l’alcalde en la darrera legislatura quedava compartit entre l’alcalde i el primer tinent d’alcalde.

En la segona reunió IPR ja va mostrar els seus dubtes sobre aquest punt referent a la dedicació i el sou de l’alcalde, però no va ser fins a la tercera reunió quan van posar de manifest que consideraven que l’alcalde havia de tenir una dedicació a jornada sencera i que aquesta era una línia vermella per a continuar les negociacions. 
Davant d’aquest fet la gent d’Esquerra vam convenir que es podia buscar un punt mig entre la seva proposta i la nostra, que no incrementés desmesuradament el cost del Capítol 1 del pressupost municipal i que seguís garantint la coordinació i el treball compartit. Per això vam fer una segona proposta de dedicació: 75% de jornada per a cada grup polític (uns 30.000 € bruts anuals). Aquest 75% de jornada, després de consensuar-ho amb IPR, es repartiria de la següent manera: ERC el distribuiria entre un 50% per al cap de llista (que seria dos anys primer tinent d’alcalde i dos anys alcalde), i un 25% per a un dels nostres regidors. I IPR destinaria tot el 75% de jornada, a petició pròpia, al sou del seu cap de llista (durant els dos primers anys d’alcalde) i durant els dos
darrers de legislatura 50% per al primer tinent d’alcalde i 25% per a un altre regidor.
IPR va agrair que ens haguéssim “mogut” de la proposta inicial i nosaltres vam creure que aquest era el topall de dedicació i de despesa on es podia arribar per a garantir una bona feina, equitativa, conjunta i organitzada.

Propostes de regidories
En la tercera trobada, ambdós partits van posar sobre la taula propostes de regidories i vam constatar un alt grau de coincidència i compatibilitat entre les voluntats i els interessos de cada formació. Tot i que no es va arribar a tancar definitivament aquest punt, tot feia preveure una entesa fàcil.

Intervencions i polítiques a consensuar
A la quarta reunió, i a proposta d’Esquerra, vam plantejar que calia posar sobre la taula els temes i projectes que cada formació creia importants i que podien ser discrepants amb els de l’altre partit.
D’aquesta manera es podien buscar consensos en temes cabdals per al poble. Per dir-ne només alguns, a tall d’exemple: la Blava, el carrer Verge del Sòl del Pont, la possible variant, Can Puigneró, el Consell d’Infants, els impostos municipals, entre molts d’altres.

Aquests temes es van anar posant sobre la taula i vam avançar fins al primer terç del document de sis pàgines que el grup d’Esquerra havia preparat a partir de les propostes del nostre programa i del model organitzatiu i de treball conjunt en el qual creiem. En totes les qüestions que es van poder tractar en aquesta reunió no va aflorar cap diferència insalvable i per això vam acordar que seguiríem debatent i treballant sobre el document en una propera reunió.

La deslleialtat d’IPR
A l’inici de la cinquena reunió Esquerra va fer saber que érem coneixedors que IPR havia reprès i mantingut reunions amb Junts x Roda, tant en l’àmbit local com comarcal. A més del nostre astorament, vam exposar que ho trobàvem una manca de lleialtat molt gran, que ens sentíem decebuts i que enteníem que s’havia traït la voluntat de diàleg sincer i honest que havíem encetat feia gairebé un mes. En aquesta mateixa reunió se’ns van confirmar aquests contactes i, a més, se’ns va evidenciar que dins mateix del grup municipal d’IPR hi havia i hi continua havent discrepàncies molt importants en el plantejament dels pactes i de les negociacions, en les maneres de fer, i en les prioritats personals i polítiques.

Amb aquest escenari, Esquerra va emplaçar IPR a aclarir-se i a decidir quines són les seves prioritats. També vam reiterar que nosaltres hem estat honestos i sincers en totes i cadascuna de les reunions que hem fet amb ells, així com en totes i cadascuna de les propostes d’acord que els hem presentat i defensat. Aquest escenari és el que es va precipitar, de manera totalment inesperada per a nosaltres, just dimarts de la setmana passada.

Per tots aquests fets Esquerra Republicana–Roda Republicana va votar de forma negativa a l’assignació retributiva de l’alcalde en el Ple de Cartipàs. Durant les negociacions nosaltres vam fer dues propostes sobre aquesta qüestió —com ja hem explicat més amunt—; la segona d’aquestes propostes estava especialment pensada per salvar la distància respecte del que demanava IPR i amb la voluntat sincera de poder arribar a un acord. Recordem que estàvem plantejant un sou de 30.000 euros bruts anuals per un 75% de jornada, quantitat que supera, de tros, el sou mitjà que molts rodencs i rodenques tenen per una jornada completa.
A banda de donar —nosaltres sí— explicacions sobre el sentit del nostre vot negatiu, en el darrer ple vam fer palès el malestar que ens ha generat la deslleialtat d’IPR d’aquests darrers dies. Tot i així, tal com vam manifestar a IPR dimarts de la setmana passada i el dia abans del Ple de
Cartipàs, la proposta d’Esquerra Republicana sempre ha estat honesta i segueix vigent. Com hem dit des del primer dia, si a la taula de negociacions s’hi parla de manera sincera, franca i honrada, nosaltres hi estarem asseguts.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana-Roda Republicana
Roda de Ter, 17 de juliol de 2019