Sabadell

Notícia

Juli Fernández:” L’ajuntament ha d’executar subsidiàriament les intervencions necessàries a càrrec dels propietaris, els veïns no tenen perquè aguantar-ho”.

En els darrers mesos hem rebut diferents queixes de veïns i veïnes de la ciutat denunciant la situació de diversos edificis i espais de la ciutat que es troben en situació d’abandonament. Des d’ERC Sabadell som conscients de la situació i és per això que  compartim  aquesta denúncia. Entenem que l’ajuntament és responsable últim de garantir uns mínims tant de seguretat física, com de salut pública en l’espai comú i que, per tant,  a partir del moment en què la situació d’un immoble o solar pot acabar tenint indicis d’afectació en la salut pública o interfereix greument en la vida dels veïns i veïnes de la zona, ha d’actuar  encara que sigui propietat privada (particular, entitats financeres o fons d’inversió) i utilitzar les eines que té per actuar en aquests casos.

Tres exemples que evidencien deixadesa per part de l’Ajuntament: La Serra d’en Camaró, Gràcia i La Plana del Pintor

Al Carrer Vinhamala, situat al barri de la Plana del Pintor, hi ha un habitatge en situació d’abandonament des de fa anys. La situació s’ha anat deteriorant progressivament, de manera que l’edifici està afectant l’estructura dels edificis, habitats, del costat. A hores d’ara, els dos edificis presenten ja esquerdes a la façana. Aquesta situació ha provocat que les persones que hi viuen temin per la seva seguretat i mostren símptomes greus d’angoixa causat per la proliferació de plagues d’insectes, ocasionant un problema de salut pública molt greu.
Un altre cas greu de la nostra ciutat es troba al carrer Sant Ferran de Gràcia, on hi ha un solar abandonat d’una casa enfonsada. El solar ha anat degradant-se fins al punt d’acumular brutícia i conseqüentment una gran quantitat d’insectes i petits rosegadors. La facilitat d’entrada i sortida suposa un greu perill per a la població i veïns, que han de suportar, a més dels animals, fortes olors per la putrefacció.
El darrer exemple és el solar abandonat a la serra d’en Camaró (Carrer d’Homer) on s’acumulen objectes diversos i deixalles, hi proliferen insectes, i genera situacions molt molestes per als veïns i veïnes de les cases, a més d’inseguretat, ja que des del solar és fàcil l’accés a les cases del veïnat. Cal garantir el manteniment i neteja del solar, cosa que no es fa i dificultar-ne l’accés.

 A banda d’aquesta situació al barri de la Serra d’en Camaró i, com a resultat de les obres inacabades del mirador, l’AVV fa temps que denuncia que a la  Ctra.Terrassa d’aquesta obra inacabada surten aigües brutes que a banda del desagradable olor, fan que el terra sigui relliscós i produeixin caigudes. 

Aquests exemples indiquen la inacció de l’ajuntament davant de situacions que ,al nostre entendre i al dels ciutadans i ciutadanes que ho pateixen diàriament, demanen una actuació urgent per part de l’ajuntament. El govern de la ciutat ha de requerir l’execució als propietaris de realitzar les intervencions necessàries. I en el cas que hagin estat requerits i veient  que aquests no actuen ha de ser l’ens municipal, en aplicació de l’article 70 de l’OTEUA,  qui n’ordeni  l’execució  subsidiària amb càrrec als propietaris de l’espai que estigui generant aquesta situació.

El candidat a l’alcaldia Juli Fernàndez ha declarat que “l’ajuntament ha d’executar subsidiàriament les intervencions necessàries a càrrec dels propietaris, els veïns no tenen perquè aguantar-ho” i ha conclòs que “el què encara fa més greu la situació és que l’ajuntament coneix aquestes situacions des de fa temps i no actua”.
 
Demanem a l’ajuntament que, davant de la proliferació d’aquests espais degut a la crisi, sigui expeditiu i actuï vetllant per les condicions de seguretat i salut pública dels veïns i veïnes que ho estan patint i es senten abandonats.