Salou

Notícia

Clar i català, A favor del projecte SI, amb diners públics pel davant, NO.

La primera intenció del grup municipal en presentar-nos l'esborrany de declaració institucional va ser intentar fer les aportacions necessàries que ens fessin participar amb la resta de grups del consistori, però no es pot combregar amb rodes de molí.

Com sempre amb presses i a darrera hora, per veure si ens fan un gol.

S'haurien d'eliminar alguns dels acords i en la part de l'argumentació del perquè de la moció s'ha de fer referència al medi ambient i a garantir el treball digne, dues coses que interessen i molt al territori.

Des del punt u de la moció s'està acusant el govern de tactisme polític, d'irresponsables, d'ignorar el territori...

Interpreten vostès els fets segons els convé.

És aquesta una moció tendenciosa i plena de retrets, "per posicionament polític", "tactisme polítics", "rigor polític i de les necessitats reals", "Instar a les administracions superiors a què actuïn de forma responsable", fins i tot es diu "no acceptarem cap pas enrere en la consecució de l'esmentat projecte" de debò?, sigui com sigui el projecte?

Està clar que alguns defensen empreses i ERC defensem persones.

Al territori es veu el projecte amb il·lusió, amb il·lusió de què serà quelcom positiu pel territori. I amb aquesta responsabilitat no podem donar suport a una moció que s'ha convertit en una crítica a aquells com el mateix president de la Generalitat que demanes garanties que el projecte es faci bé.

SI HI HA QUELCOM PITJOR QUE UN NO A TOT, És UN SI A TOT
I EN AQUEST SI A TOT NO ENS HI TROBARAN.

Nosaltres som els dels si al territori, i a les persones i els del no a les multinacionals especulatives a costa de les persones i el territori.
Ja n'hi ha prou de demagògia amb el projecte del HARD ROCK, prou de fer demagògia amb les il·lusions de la gent del Camp de Tarragona.

Això no és una moció és demagògia en estat pur.

La veritable moció ha de parlar de què estem a favor de projectes que siguin bons pel territori i que el del Hard Rock pot ser-ne un. NO participem en bombolles mediàtiques en forma de mocions.

Pel grup municipal d'esquerra no és tan important la presència de la partida corresponent en els pressupostos de la Generalitat per l'exercici 2022, tenim la certesa que de diners públics en pressupost ordinari no ha d'haver-hi cap projecte d'inversió, i menys d'aquesta categoria. La partida pressupostaria no s'ha de mantenir, retirar la partida en cap cas posa en risc res, estiguin tranquils. Més endavant es pot compta amb modificacions de crèdit si escau, que per això i són les partides d'inversió.

Ja era una anomalia que hi siguis una partida d'inversió privada en uns pressupostos ordinaris, que recordem existeix només des de 2020.

1- És obligació del Govern estudiar qualsevol inversió que pugui venir a qualsevol territori de Catalunya i acompanyar-la. El model de desenvolupament econòmic de país que defensem és un model plural, que hi ha d'haver de tot, centrat, doncs, en la indústria també, centrat també en llocs de treball amb valor afegit, llocs de treball que permetin també augmentar les retribucions salarials dels treballadors i treballadores d'aquest país. I, en tot cas, el projecte que s'ha plantejat per fer a Vila-seca i Salou no és un projecte central, sinó que és un projecte que complementa, que pot complementar l'oferta turística actualment existent en el Camp de Tarragona.

L'actualització de l'impacte econòmic global del projecte calculat inicialment per la URV en el marc de l'aprovació del PDU, el projecte presentat per HR per la construcció i l'obertura del CTI en la seva primera fase per la URV s'estima en 609 M€ (impacte econòmic directe) i la creació de 5.622 llocs de treball, xifres que augmenten a 1.321 M€ i 11.720 llocs de treball si es tenen en compte l'impacte directe i induït del projecte.

2- El primer projecte que es volia fer al CRT era sobredimensionat, un projecte d'una dimensió enorme, centrat sobretot en el joc a través d'una previsió de 6 casinos. Calia reduir la dimensió. Calia protegir els més vulnerables davant l'addicció al joc. Calia adaptar el projecte a la realitat de l'entorn. En altres paraules, calia aconseguir que el projecte girés entorn d'una proposta turística centrada en l'entreteniment i el turisme de congressos i no al voltant del joc. Un projecte molt més alineat amb el que volia impulsar el Govern: equilibrat, de qualitat, responsable i sostenible. Construït d'acord amb uns criteris públics i amb unes dimensions reals i realistes.

Això és el que fa Oriol Junqueras durant és vicepresident del Govern. Redueix el sostre edificable a 745.000 m2, una reducció del 25,5% respecte a l'anterior aprovació inicial; redueix de 90 a 75 metres l'alçada màxima dels edificis; el joc ja no té un protagonisme absolut: redueix la superfície d'ús de joc i apostes a la meitat de 60.000 m2 a un màxim de 30.000 m2, passant a ocupar només el 4% del sostre del projecte; el 96% restant es dedica a hotels, turisme de negocis, centres de convencions i zones comercials, potenciant el pes dels espais culturals, d'espectacles, d'oci i de compres.

3- Es va redimensionar el projecte a les característiques i possibilitats del territori. D'una macro complex de sis casinos amb el joc com a principal reclam passem a un espai centrat en el turisme d'entreteniment que, entre una oferta molt diversa, inclou un casino i espai reservat per a grans esdeveniments i espectacles amb capacitat per a 15.000 espectadors. Es passa de 60.000 m2 destinats al joc a la primera proposta de PDU aprovada el 31 de juliol de 2015 als 7.595 m2 que finalment desenvoluparà Hard Rock.

3bis.- El projecte inicial estava controlat per empreses com Veremonte que especulaven amb els terrenys, amb les llicències. Avui, la Generalitat controla l'urbanisme, el cost dels terrenys i l'atorgament de les llicències per garantir l'interès públic.
Avui, el projecte està en mans d'una empresa nord-americana del sector dels grans espectacles, que a diferència d'algunes de les anteriors, compleix perfectament amb els estàndards socials i ètics de la societat catalana.

4- S'han anat tramitant els diversos procediments administratius per tal de garantir que es compleixen tots els requisits (aportació de tota la documentació: pla de finançament, pla constructiu, ampliacions de capital,.... Hard Rock obté la llicència de casino d'acord amb la normativa.

5- Pel que fa a l'ordenació urbanística s'ha desenvolupat un PDU. Recent sentència del TSJC que obligarà a reformular el PDU (zones verdes). El conseller de Territori, Damià Calvet, ja va anunciar en seu parlamentària que el Govern no recorreria la sentència.

6- Pel que fa a la compravenda de terrenys propietat del Grup la Caixa, no hi ha despesa pressupostària, és un únic acte perquè la formalització de l'operació és en unitat acte. Segons el SEC la valoració de l'impacte a les inversions s'obté per la diferència entre adquisicions i alienacions, per tant com que la formalització de l'operació es fa en el mateix exercici, no comporta impacte ni en dèficit ni en regla de despesa, per tant pressupostàriament és una operació neutra.

7- Re taxació? Està assegurada si s'han de compensar als antics propietaris per què el valor ha canviat? Hi ha una pòlissa d'assegurança finançada pels agents privats per cobrir aquest risc

8- Hard Rock ha anat demanant ajornaments (el passat 20 de setembre), ens trobem en un difícil context on és complicat trobar finançament i la pandèmia ha paralitzat la mobilitat internacional. Les incerteses provocades per la COVID-19 impacten directament sobre el sector del turisme i de l'oci. Com a Govern ens obliga a prendre mesures per adaptar-nos a la nova realitat. A aquesta realitat hi hem de sumar la necessitat d'adaptar el projecte introduint-hi les modificacions pertinents al Pla Director Urbanístic. Amb aquest nou context en què ens ha situat la pandèmia, cal reconsiderar la negociació de la compravenda per protegir encara més els interessos públics.

Clar i català, A favor del projecte SI, amb diners públics pel davant, NO.