Salou

Notícia

PREC PER REBRE ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS/RES DE CORREUS DE SALOU.

En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correos té un indubtable paper per contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica de país, tant a nivell estatal, com autonòmic i especialment en l'àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis de l'Estat, garantint la prestació d'un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions en la totalitat dels nuclis de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.

  Els serveis postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials i reconeguts com un element de vertebració i cohesió territorial, són un valor arrelat en la vida social dels municipis des de la prestació d'un servei públic, contribuint a el desenvolupament econòmic dels mateixos , facilitant i donant accessibilitat a el dret de ciutadans/es, comerços, empreses i administracions a disposar d'un servei postal a preu assequible i de qualitat.

 Però amb les actuals polítiques estratègiques i de gestió de la Direcció de Correos aquest dret s'està limitat. Concretament a la localitat de SALOU, l'empresa SAE Correos y Telégrafos S.A., S.M.E.ha desmantellat les seccions de repartiment (secció = un carter/a) i reduït els espais de treball amb la intenció a mig termini de suprimir diversos llocs de treball.

Així mateix, hem tingut coneixement que l'empresa pública està duent a terme una retallada en la contractació que està deixant sense cobrir l'ocupació estructural, així com els permisos i qualsevol tipus d'absència dels treballadors i treballadores.

A conseqüència d'aquesta decisió, amb tota seguretat, els serveis de distribució postal prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment baixaran la seva qualitat dràsticament, amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i empresaris/es de SALOU.
 Igualment manifestem que aquesta decisió s'adopta sense que, prèviament, s'hagi consultat o informat per via alguna a l'Administració Local d'aquest municipi, de manera que desconeixem els motius pels quals s'adopta, i a més no se li ha donat ocasió de poder ser escoltada tot i afectar directament els interessos dels ciutadans/es als que legítimament representem.

 Per aquest motiu, els representants sindicals dels treballadors de Correus a Salou de CC.OO, CGT i UGT, demanen una reunió urgent amb els representants de l’Ajuntament de Salou en interès del servei públic municipal de correus.

El prec a tenir en compte fora per atendre el més ràpid possible als representant dels treballadors/es del servei de correus a Salou.