Salou

Notícia

El Grup Municipal d’ERC Salou denuncia la deixadesa de funcions de l’equip de govern per la reducció del personal de l’àrea de Serveis Socials


ERC Salou lamenta que desaparegui el reforç al Servei de Primera Acollida de l’àrea de Serveis Socials del consistori, desbordat per la dura situació social i econòmica que està patint el municipi. Passa de 4 persones a 1, tot i l’acord marc amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat per consolidar les places i enfortir els serveis socials.

El Grup Municipal d’ERC Salou lamenta la deixadesa de funcions de l’equip de govern i, concretament de la regidora de Serveis Socials i el regidor de Recursos Humans, per la desaparició del reforç al Servei de Primera Acollida de l’àrea de Serveis Socials del municipi. Avui fa 11 dies que el servei que fins ara s’oferia a través de 4 persones -i ja estava desbordat- ha passat a ser atès per 1 sola persona. Actualment, les cites prèvies per la primera acollida ja es donen a dos mesos vista, en una situació que es veurà agreujada per aquesta retallada.

Arrel de l’augment de la càrrega de feina amb la pandèmia i les conseqüències socioeconòmiques que ha suposat per al municipi de Salou, es van contractar 3 treballadores socials de reforç, addicionals a l’existent, pel Servei de Primera Acollida. Els contractes s’han estat prorrogant de 6 en 6 mesos i han finalitzat sobtosament el 31 de desembre. ERC Salou mostra la seva sorpresa per aquests fets, ja que, just el passat desembre, el Departament de Drets Socials i entitats municipalistes van subscriure un acord marc en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social per destinar a través d’un contracte programa un total de 1.408 milions d’euros pel període de 2022-2025, amb un increment de 76,2 milions per al 2022 fins a arribar als 320 milions. Aquest acord pretén millorar l’atenció social, consolidant més de 400 treballadors i treballadores socials que van incorporar-se durant el 2021 arran de la COVID-19.

A preguntes del Grup Municipal d’ERC Salou, des de l’àrea de Recursos Humans la resposta és que es deu al «caràcter normatiu dels contractes». Des d’ERC Salou no entenem com l’equip de govern no ha previst aquesta situació ni l’ha evitat, tot i la predisposició i les partides previstes per part de la Generalitat. Denunciem la deixadesa de funcions de la regidora de Serveis Socials i del regidor de Recursos Humans, ambdós coneixedors de la situació des de fa ja mesos. Si els contractes finalitzaven el 31 de desembre, tenint en compte la complexitat del moment, s’hagués hagut de treballar perquè el dia 1 de gener aquest reforç continués, o bé consolidant les places, amb un nou contracte programa o bé recórrer a la borsa de feina municipal per restituir immediatament el servei. 
 
Salou, 11 de Gener de 2022
 
Grup Municipal d’ERC Salou