Salou

Notícia

L’oposició de Salou denuncia ‘greus irregularitats’ en la llicència d’ús de domini públic signat amb l’empresa que facilita la xarxa de wifi municipal.

ERC Salou, Cs Salou y PP Salou denuncien conjuntament la ‘mala gestió de l’equip de govern’, avalats pels informes del Secretari i de l’Interventor municipal.

Salou, dimecres 31 d'agost de 2022. L'oposició a l'ajuntament de Salou, conformada per ERC Salou, Ciutadans Salou i Partit Popular Salou, ha pres, de nou, un acord conjunt per a sortir al pas de “les irregularitats en les condicions de la concessió directa per a l'ús de domini públic” que en el seu moment l'Ajuntament de Salou va signar amb l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, per la creació d'una xarxa wifi municipal i, molt particularment, sobre la no “adequació a la legalitat pel qual fa efecte a la bonificació del 100% de la taxa municipal”, segons el decret signat 1362/2019. 

Irregularitat, segons els grups de l'oposició ERC Salou, Ciutadans de Salou i Partit Popular de Salou, que “ja vam posar en dubte els tres partits durant l'anterior mandat, i que, malgrat demanar insistent i exhaustivament la revisió de la llicència atorgada, van ser necessàries les signatures dels nou regidors de l'oposició perquè el Secretari i l'Interventor municipals haguessin d'emetre un informe on queda reflectida l'esmentada irregularitat”.

Irregularitat que ha posat d'acord ERC Salou, Cs Salou i PP Salou, per portar a Ple avui dimecres la Proposta de Resolució que hem presentat conjuntament, per al seu debat i votació. “Quan tres partits amb ideologies tan diferents es posen d'acord, és que una cosa seriosa està passant, i que no hem de permetre. Considerem que aquesta llicència presenta greus sospites. Especialment quan en un inici denunciem la manifesta possibilitat d'un negoci subjacent de mineria de criptomoneda en la seva gestió. Crit d'atenció que en el seu moment va produir somriures en el govern municipal, però que al nostre entendre era un element d'alarma”. 

Amb aquesta Proposta de Resolució que hem presentat, l'oposició demana al ple que per part dels serveis tècnics de l'ajuntament es realitzi una liquidació provisional respecte a la “contraprestació i informació rebuda en el consistori”, provinent de l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, en virtut dels acords presos per totes dues parts i que va ser un dels motius posats de manifest perquè l'ajuntament eximís del pagament del 100% de les taxes municipals. 

Informació de dades que l'empresa està obligada a facilitar al consistori segons l’acord, que en el cas que la liquidació i fiscalització efectuades sigui totalment o parcialment insuficient per a “satisfer l'acord de bonificació” del pagament del 100% de les taxes municipals, “es requereixi a l’empresa esmentada el pagament de les mateixes retroactivament als exercicis de 2022”. 

Per això, els grups de l'oposició a l'ajuntament de Salou, format per ERC Salou, Cs Salou i PP Salou hem demanat que, d'acord amb els informes del Secretari i Interventor municipals, en els quals es fa notar la greu irregularitat que pot existir en l’acord de llicència I bonificació entre l'Ajuntament de Salou i l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, “es procedeixi a la revisió d'aquesta mena d'ordenances fiscals, per evitar amb futurs decrets bonificacions de taxes per ocupació o ús de domini públic municipal, i l'anul·lació del decret 1362/2019.

Malgrat tot això, la proposta ha estat rebutjada amb els vots en contra de l'Equip de Govern al migdia d'avui, encara reconeixent aquest l'existència de "irregularitats en la contraprestació de les bonificacions que se li fan a l'empresa i que s'haurà de procedir a la revisió d'aquesta mena d'ordenances fiscals”.