Salou

Documents

PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL ERC SALOU, RESPECTE A LA MATERIALITZACIÓ D’ACTUACIÓ EN L’HABITATGE I LLOGUER SOCIAL, A LA POBLACIÓ DE SALOU PER PART DE L’EQUIP DE GOVERN.
Descarrega en PDF
PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU, SOL·LICITANT UN CANVI D’UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT E.B. COL·LECTOR DE CAMÍ DEL RACÓ PREVISTA EN EL PROJECTE AMB CLAU: LSA.00009/02.P D’AGOST DEL 2019, QUE NO TINGUI UNA AFECTACIÓ NEGATIVA PELS VEÏ
Descarrega en PDF
PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU, SOL·LICITANT UN CANVI D’UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT E.B. COL·LECTOR DE CAMÍ DEL RACÓ PREVISTA EN EL PROJECTE AMB CLAU: LSA.00009/02.P D’AGOST DEL 2019, QUE NO TINGUI UNA AFECTACIÓ NEGATIVA PELS VEÏ
Descarrega en PDF
PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU PER L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ AL PRESSUPOST del 2022, PER A LA RENOVACIÓ DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ POLICIAL.
Descarrega en PDF
Moció contra l’increment de preus de la electricitat
Descarrega en PDF
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA SALOU EN NOM DEL JOVENT REPUBLICÀ PER RECLAMAR MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL
DEMANEM LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE ZONA BLAVA
PREC PER DEMANAR UNA CAMPANYA INFORMATIVA I DONAR ENCAIX A L’ACCÉS EN PATINET ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
PREC PER L’APROFITAMENT EN LES PROPERES ELECCIONS, DE LES CÀMERES DE CONTROL D’AFORAMENT DE LES PLATGES, AIXÍ COM UN SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL ESTAT DELS PUNTS DE VOTACIÓ