Sant Martí

Totes les notícies

Nous sonòmetres i accions de millora a l'espai públic, els fruits del Plenari de maig

El dia 4 de maig va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants es van presentar i defensar diverses propostes, preguntes, precs i seguiments per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns. Per primera vegada en dos anys va ser un Plenari presencial al 100%. El plenari va iniciar-se informant de la proposta del Districte per concedir al Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona a la Coordinadora d’Entitats del Poblenou i a Francisco Narvaez. Posteriorment, amb l’informe del regidor del Districte, ERC vam denunciar el tema del tancament de la biblioteca del Besòs-Maresme de l’11 al 18 d’abril. Durant aquest mateix període també van tancar els patis escolars, una decisió de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, i no del Consorci com assegurava algun membre del Govern. Des d’Esquerra voldríem saber quines gestions es van fer o faran per tal que això no torni a succeir. També vam destacar el mig milió d’euros que pensen gastar sense massa consens a la Gran Via en urbanisme tàctic, o vam esmentar ja el greu problema del soroll del Triangle Golfo. I, com a últim punt des d’Esquerra vam condemnar els assassinat de dues dones a Sant Martí els darrers mesos. Iniciada la part de propostes, en aquesta ocasió des d’ERC es va presentar, una proposició on vam demanar que es mesurés i controlés el soroll al Triangle Lúdic, on la nostra proposició vam demanar que s’inclogués a la zona anomenada “Triangle Golfo” del barri del Parc i la Llacuna en l’estudi que està realitzant l’Ajuntament de Barcelona, i que s’instal·lessin sonòmetres a la zona durant el temps que es consideri necessari per a poder mesurar el nivell de soroll de la zona. La proposició va ser aprovada per unanimitat. També vam presentar un prec i una pregunta, i vam fer el seguiment d’un prec que va ser aprovat al plenari de 5 de març de 2020 i del quan ja vam fer seguiment al de març de 2021.

Plenari del Districte de Sant Martí (Maig 2022)

El proper dimecres 4 de maig és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. Per primer cop des de març de 2020 serà un Ple presencial al 100%, també per a entitats i veïnat. Com a cada plenari, des d’ERC, i per mitjà dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia els nostres barris i la vida del seu veïnat. En aquest cas presentem una sèrie de propostes centrades en el barri del Parc i la Llacuna, amb temes com mesurar el soroll derivat de l’oci nocturn, demanem també saber el nombre d’actuacions realitzades per Guàrdia Urbana a la zona. Presentem també un prec on reclamem que s’actuï a la zona delimitada pels carrers Sancho d’Àvila-Meridiana-Zamora per garantir la seguretat i el bon ús de l’espai públic. Fem finalment seguiment de la nostra proposta per a la millora de la accessibilitat i manteniment de les platges. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes:   Proposició per a la mesura i control del soroll a Parc i Llacuna (veure document): Coneixent la situació que el veïnat del Parc i la Llacuna del Poblenou ha denunciat en reiterades ocasions, les molèsties ocasionades pel soroll nocturn que pateixen arran de la situació que es viu a la zona de l'anomenat "Triangle Golfo”, presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries davant qui correspongui per tal de: - Que s'inclogui la zona anomenada "Triangle Golfo" del barri del Parc i la Llacuna en l'estudi que està realitzant l'Ajuntament de Barcelona per tal que pugui esdevenir una nova Zona Acústica de Règim Especial (ZARE) o figura anàloga. - Que s’instal·lin sonòmetres a la zona del "Triangle Golfo", durant el temps que es consideri necessari, per poder mesurar el nivell de soroll que pateixen les nits de dimecres a diumenge els veïns i veïnes del barri amb afectació al seu descans i a la seva salut. - Que l'informe resultant d'aquestes sonometries sigui facilitat a les entitats de la zona que així ho sol·licitin.

Resum del Plenari de març: El Pla de Regeneració Urbana arribarà a La Pau!

El dijous 3 de març va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants es van presentar i defensar diverses propostes, preguntes, precs i seguiments per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns. De nou, el plenari va ser virtual degut a la COVID-19. El plenari va iniciar-se amb informe del regidor del Districte on aquest ja va desgranar i resoldre la majoria del que es parlaria al plenari, anunciant per exemple la inclusió del barri de La Pau al Pla de Regeneració Urbana, que era la proposta principal d’ERC per al Plenari, un fet que valida la nostra tasca d’oposició. Iniciada la part de propositiva, en aquesta ocasió des d’ERC es va presentar, com hem comentat al paràgraf anterior, una proposició per incloure el barri de La Pau al Pla de Regeneració Urbana, i també fet la diagnosi estructural dels edificis del barri o que facilitar el seu accés a fons europeus de rehabilitació energètica, una proposta treballada amb l’AVV La Pau. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat dels partits del Plenari. També vam presentar un prec i una pregunta, i vam fer el seguiment d’una proposició de l’any passat. Una pregunta era orientada a saber què ha passat amb els elements d’art públic sostrets el 2018 a Vila Olímpica i que encara no s’han reposat. On la resposta del govern va ser que encara s’estava treballant en la qüestió, que aparentment platejava dificultats (no resoltes des de 2018), es va obrir també la possibilitat de reformar la Plaça dels Campions, tal i com incorpora ERC al seu programa electoral de 2019.  Respecte el prec presentat per Esquerra Republicana sobre la necessitat de convocar de nou la Taula de Convivència del Parc i Llacuna, amb l’objectiu d’abordar la coexistència de veïnat i oci nocturn, la resposta del govern municipal va ser que es convocaria properament, acceptant el prec. Finalment, sobre el seguiment del prec per la reurbanització del carrer Binèfar, es va respondre amb nova informació, destacant que ja s’estan fent els projectes i licitacions i que les obres s’iniciarien properament.

Plenari del Districte de Sant Martí (Març 2022)

El proper dijous 3 de març és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, serà de nou un Ple presencial per als membres del Consell Plenari, podent-se seguir i intervenir des de casa. Com a cada plenari des d’ERC i per mitjà dels seus representants presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia, els nostres barris i veïnat. En aquest cas presentem una sèrie de propostes centrades en temes com l’habitatge i la regeneració urbana a La Pau, demanem també la convocatòria de la Taula de Convivència del barri del Parc i la Llacuna. Finalment reclamem també la reposició de les escultures sostretes a Vila Olímpica i fem seguiment de la nostra proposta per a una millora i reurbanització del carrer Binèfar. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes:   Proposició per a la diagnosi i regeneració urbana del barri de La Pau (veure document): Coneixent la situació de presència de ciment aluminós als blocs del barri de La Pau i les reformes que algunes de els comunitats han de realitzar, presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries davant qui correspongui per tal de: 1- Que s’iniciï la diagnosi de l’estat estructural dels edificis del barri de La Pau. 2- Que el barri de La Pau sigui inclòs el més aviat possible al “Pla de Regeneració Urbana” gestionat per l’IMU. 3- Que s’inclogui el barri de La Pau entre el barris susceptibles de rebre en matèria de millores energètiques fons NEXT GENERATION.   Prec per a que es convoqui la Taula de Convivència del Parc i Llacuna  (veure document): Atesa la represa de l’oci nocturn i les creixents molèsties al veïnat de la zona, presentem un prec per a que el govern municipal convoqui amb caràcter d'urgència la "Taula de Convivència del Parc i la Llacuna del Poblenou" reprenent així les reunions iniciades al 2016 i que van quedar aturades per la pandèmia i el tancament de l'Oci Nocturn.

Barcelona avala la proposta d’ERC d’exigir a l’Estat que transfereixi els més de 1.000 immobles de la SAREB

Des d’ERC volen dedicar els actius a la ciutat del banc dolent, ara sota el control públic, per fer créixer el parc públic d’habitatge i acabar amb la llista d’espera de la mesa d’emergència   L’Ajuntament de Barcelona demanarà que l’Estat traspassi els més de 1.000 immobles que la SAREB té a la ciutat, després que ho demanés Esquerra Republicana a la Comissió de Drets Socials en forma d’un prec que ha estat acceptat pel govern municipal. L’objectiu és mobilitzar aquests actius del banc dolent perquè passin a engreixar el parc públic d’habitatge i dedicar-los a pal·liar la situació d’emergència habitacional, com ara acabar amb la llista d’espera de més de 600 unitats familiars de la mesa d’emergència.   Podeu comprovar el llistat d'immobles en aquest web: https://www.sareb.es/inmuebles/cataluna/barcelona/barcelona-barcelona-cataluna/   “Atès que el govern municipal i el de l’estat tenen idèntic color polític, i ara tenen el control de la SAREB, demanem que vostès acordin amb els seus col·legues de l’Estat la cessió a Barcelona de la titularitat dels 1.000 habitatges que la SAREB té a la ciutat per a poder-los incorporar al parc públic d’habitatge i poder-los gestionar a conveniència i fer les polítiques socials que calguin”, ha declarat la regidora republicana Eva Baró.   El prec també plantejava que l’Estat traspassi la titularitat dels prop de 4.000 immobles de la SAREB situats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona als municipis on estan situats. Una xifra que, tal i com ha recordat Baró, equival al nombre d’habitatges que es preveien construir a través de l’operador metropolità d’habitatge i que es troba actualment bloquejat.   “Com que la situació és greu, en dos mesos farem seguiment de prec perquè ens indiquin els detalls d’aquesta cessió de titularitat”, ha avisat Baró, que ha recordat que el retorn social del rescat bancari hauria de ser “un deute moral”, més encara atès que el cost ha crescut fins a més de 100.

Maletes al carrer Pujades  (Font: Caritas)

Sensellarisme: Les persones al centre, sempre

Article de Montse Benedí, Regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Sovint ens preguntem quines són les causes que motiven situacions de vulnerabilitat tan extrema. La manca d’habitatge, aspectes relacionals i personals són factors importants. Però també ens ajuden a entendre la problemàtica del col·lectiu de persones sense llar els canvis econòmics, laborals, dels darrers anys.  Qualsevol procés que dificulti l’accés a un allotjament digne, estable i segur, comporta dèficits d’inclusió social, impediments al ple desenvolupament de la ciutadania i pèrdua de drets. Disposar d’una llar no és només tenir un sostre; significa millorar la salut física i mental, recuperar la relació amb l’entorn així com l’oportunitat de desenvolupar el projecte vital. Les persones sense llar han perdut alguna cosa més que un espai per viure, perquè s’han quedat sense recursos, sense lligams.  A Barcelona, el número de persones sensellar augmenta any rere any essent moltes d’elles persones migrades. És important saber què diuen les que han patit el mal tràngol de viure al carrer i el terror que els causa tornar-hi, així com el testimoni de les que ho estan vivint en l’actualitat. Si en els homes la situació és duríssima, en les dones s’agreuja encara més. Així mateix, és necessari saber quantes  pateixen el risc d’esdevenir persones sense llar quan surten dels hospitals, dels centres penitenciaris i del circuit de protecció a la infància i la joventut. Qualsevol d’aquestes situacions pot constituir el pas previ a quedar-se sense llar. La complexitat d’aquest fenomen és estructural i l’hem d’afrontar des d’una perspectiva integral. És així com serem capaces de posar-hi mitjans que esdevinguin solucions. Es fa doncs, imprescindible la implicació de totes les institucions competents cooperant interadministrativament.   La pandèmia, a més, ha evidenciat les febleses del sistema i ha aguditzat les desigualtats existents sumant-li de noves.

Maragall afirma que Comuns, PSC i Valents “diuen no al barri del Besòs-Maresme”

Els grups de govern i la formació espanyolista rebutgen la proposició d’Esquerra que pretenia posar en marxa actuacions urgents al barri com ara un pla de xoc de seguretat coordinat amb Mossos​ “Sense actuar ara, el mirar lluny del Compromís Besòs-Maresme perd tota credibilitat, i vostès l’estan perdent perquè no estan actuant amb la intensitat i responsabilitat que els pertoca”, adverteix Maragall “Rebutjant aquesta proposició estan dient no al barri del Besòs-Maresme”. És el retret que ha expressat el líder d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, després que Comuns, PSC i Valents s’hagin aliat per votar en contra de la proposició d’ERC que pretenia aplicar mesures urgents al Besòs-Maresme per tal de lluitar contra els creixents problemes d’inseguretat i convivència. El text incloïa accions com un pla de xoc de seguretat coordinat amb Mossos d’Esquadra per tal d’acabar amb els problemes de delinqüència que darrerament ha patit la zona. “Sense actuar ara respecte la situació que es viu avui, el mirar lluny perd tota credibilitat”, ha continuat Maragall, referint-se al pla integral de transformació del barri anomenat Compromís Besòs-Maresme i que va ser impulsat per Esquerra. “Vostès estan perdent tota credibilitat perquè no estan actuant amb la intensitat i responsabilitat que pertoca a un govern municipal”, ha etzibat Maragall. “La gent se sent abandonada, ens ho diuen repetidament i en veu alta”, ha lamentat el líder d’Esquerra al consistori, que ha recordat que el Besòs-Maresme “és una de les zones que més eternament es considera oblidada a la ciutat”. Front això, Maragall ha reivindicat que els veïns i veïnes de la zona “són Barcelona, tot i que molt sovint Barcelona els enviï un missatge contrari”. La proposició pretenia un reforç dels operatius policials, més mediació de conflictes al barri i un cens de pisos buits per avaluar els riscos de les ocupacions delictives, creixents i que en alguns casos afecten habitatges públics, tal i com ha assenyalat Maragall a la seva intervenció.

Les cuines fantasma estaran regulades abans de l’1 de març

Al plenari, Esquerra ha aconseguit el compromís del govern municipal d’establir una normativa urbanística per regular les cuines fantasma, o dark kitchen, abans de l’1 de març d’aquest any. “L’ajuntament té competències per fer aquesta regulació”, ha recordat el regidor d’ERC Jordi Castellana, que ha recordat que ja al març del 2021 Esquerra va demanar la suspensió de llicències per aquest tipus d’establiment. “L'Administració té el deure d'intervenir i actuar perquè les pressions que pateix l'espai públic es mitiguin i s'aconsegueixi un espai públic amable”, ha assenyalat Castellana.   A més, ERC també ha aconseguit que l’executiu municipal estudiï que els mercats municipals posin en marxa ‘hores tranquil·les’, amb intensitat lumínica i acústica reduïdes, per tal de facilitar la compra a les persones amb trastorns de l'espectre autista i amb hipersensibilitat sensorial. “Ja fa més de 5 anys Barcelona es va declarar Ciutat Amiga del TEA”, ha recordat la regidora d’ERC Montse Benedí, que ha instat a aplicar aquesta mesura perquè la ciutat “no es quedi enrere”.  

Esquerra demana més actuacions contra la delinqüència al Besòs-Maresme: El pla de xoc ha de passar dels titulars al carrer.

ERC exigirà al plenari que es reforci la presència policial al barri, que ha vist incrementat els incidents relacionats amb la inseguretat en les darreres setmanes, i que es promoguin més serveis de mediació   Un pla de xoc en matèria de seguretat amb reforç dels operatius policials, més mediació de conflictes al barri i un cens de pisos buits per avaluar els riscos de les ocupacions delictives. Són els tres pilars d’actuació que Esquerra presentarà al plenari del mes de gener de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’actuar amb més recursos i contundència contra la inseguretat i la delinqüència al barri del Besòs-Maresme, que han augmentat en les darreres setmanes.   El pla de xoc ha de passar dels titulars a un pla de xoc que es vegi al carrer, ha afirmat el portaveu d’ERC al consistori, Jordi Coronas. “Hi ha hagut un increment de l'activitat delictiva als carrers i de l’ocupació, per part de les màfies, de pisos buits propietat dels bancs”, ha detallat, recordant que aquestes problemàtiques les acaben patint els veïns i veïnes del barri “que no poden estar tranquils a casa seva ni al seu barri”.   Esquerra amplia així la seva implicació al barri, després de la presentació a l’octubre del 2020 del Compromís Besòs-Maresme, un pla integral de transformació del barri que va ser avalat per la majoria del consistori. Tanmateix, Jordi Coronas ha criticat la lenta implantació del pla: ”el govern municipal i del districte van massa lents, per això la realitat s’imposa i es fa evident que cal actuar ja en alguns àmbits”.   “Cal més presència de Guàrdia Urbana que pugui actuar més ràpidament i efectiva”, ha insistit Coronas, però assenyalant que a banda de més policia “cal també més mediació al barri, com també demana la nostra proposició”. El text encara engloba dos objectius més: que s’acceleri el desplegament del Compromís Besòs-Maresme del que parlàvem a l’inici, i que s’estudiïn els projectes de l’Eix Besòs susceptibles de beneficiar-se dels fons Next Generation.