Sant Martí

Notícia

Resum del plenari ordinari i extraordinari al Districte (Desembre 2021)

El passat 2 de desembre de 2021 es va celebrar el Plenari al Districte de Sant Martí. Com a cada plenari, des d’ERC es van presentar i defensar una proposició, dos precs i un seguiment de proposició per a millorar la vida dels veïns i veïnes dels nostres barris. Com en el cas del plenari del mes d’octubre passat, aquesta vegada, el plenari també es va poder realitzar en la sala de Plens, amb la presència de totes les conselleres i consellers del Districte tot i que encara, degut a les mesures COVID-19 no va ser possible la presència dels veïns i veïnes, cosa que esperem sigui el més aviat possible.

El plenari va comptar amb l'informe del regidor del Districte. Des d’ERC es va presentar una proposició per a realitzar de forma immediata una revisió integral, arranjament i neteja dels jardins de Miquel Martí i Pol - CAN FRAMIS, tant pel que fa a la vegetació com als diferents elements que el composen (mobiliari, enllumenat, passeres, fustes, etc.), sota els criteris d' accessibilitat universal. Així mateix es va demanar un pla de manteniment i neteja eficaç tenint en compte les necessitats i ús de l'espai. Aquesta proposició es va aprovar amb el suport de tots els grups.
 
Pel que fa als dos precs que es van presentar des del nostre grup, en el primer es va instar al govern del Districte de Sant Martí que dugués a terme les accions suficients i necessàries per tal que, en paral·lel al programa "Protegim les Escoles", anunciat pel Col·legi d'Educació Especial Concha Espina (Rambla Prim, tt9), es fes una revisió de l'escala i la rampa que donen accés al carrer Paraguai i a la plaça de Zenòbia Camprubí des de la Rambla Prim, així com de l'àrea de joc infantil del costat (plaça de Zenòbia Camprubí) que no és ni accessible ni està adaptada com a zona de joc, realitzant-se tot això sota els criteris d'accesslbilitat universal. Aquest prec no va ser acceptat.
 
El segon prec era referent a que el govern dugués a terme les accions suficients i necessàries per tal que se solucioni, el més aviat possible, el tema de l'ombra a la zona d’esbarjo per a gossos del Parc de Sant Martí, tenint en compte que és responsabilitat de I ‘Ajuntament de Barcelona solucionar-ho i no dels usuaris del parc, tal i com ha succeït aquest estiu. Així mateix es demanava una revisió dels elements  que s'hi troben dins el parc (blocs de ciment, papereres, etc.) i, la seva substitució per altres més adients si era el cas. Aquest prec tampoc es va acceptar.
 
Podeu trobar el text íntegre de les propostes d'ERC a: Plenari del Districte de Sant Martí de Desembre  
 
L’enllaç de Youtube és el següent: Plenari del Districte de 2 de desembre 2021, malgrat que tot i que ja ha passat un temps des de que va començar la pandèmia, encara tenim problemes tècnics al districte, cosa que impedeix poder seguir totalment el ple.
 
En aquest Plenari va tenir lloc la desafortunada intervenció de la consellera del grup municipal de Barcelona pel Canvi amb les seves declaracions sobre la violència masclista. Com a conseqüència de tals afirmacions es va convocar un Plenari Extraordinari el dia 10 de desembre on els grups que formen part del Consell de Districte, van presentar una proposició amb contingut de declaració institucional amb el següent contingut:
  • Rebutjar tots els discursos negacionistes envers la violència masclista.
  • Condemnar les diferents manifestacions de violència vers les dones.
  • Donar suport a les víctimes i supervivents de qualsevol tipus de violència vers les dones i la violència vicària.
  • Manifestar el reconeixement i agraïment a totes les entitats dels barris del districte de Sant Martí que treballen en la prevenció i suport a les víctimes, supervivents i familiars afectades per la violència envers les dones.
  • Donar trasllat d’aquest acord al Consell de les Dones de Sant Martí i al Consell de les Dones de Barcelona.
 
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a  [email protected] ,als Casals o als diferents consellers i conselleres de Districte.