Santa Coloma de Farners

Documents

MOCIÓ PER A L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR
EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor, format per tres grans infraestructures: una planta marina 20 quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia; i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’han presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent.
Aquesta infraestructura s’emmarca dins la planificació estratègica dels sectors de l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50 dies.
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant la costa del Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a 4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem de gas Castor i demanà a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments sísmics.
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les administrativament afectades, el grup municipal d’ERC de Santa Coloma de Farners proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament perquè la seva posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior.
Segon.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions espanyoles i europees.
Tercer.- Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que considerin part afectada els municipis catalans afectats pels sismes i els ofereixin la màxima informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor.
Quart.- Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea.
Santa Coloma de Farners, 11 de novembre de 2013.