Santa Coloma de Farners

Documents

MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ D’UN PREMI ESPECÍFIC PER A TREBALLS DE RECERCA DE SECUNDÀRIA EN LLENGUA ANGLESA
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat recentment la creació d’uns premis per a treballs d’investigació destinats a alumnes d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius residents o que estudiïn en centres educatius de la nostra ciutat, i per a majors d’edat. Es tracta d’una proposta molt interessant per a incentivar els coneixements multidisciplinars sobre la nostra ciutat, l’esforç dels estudiants i el reconeixement d’aquest esforç.
Considerem, a més, que a la nostra ciutat existeix una especificitat que ens distingeix i ens fa únics en l’àmbit de l’educació, i que cal mantenir i fomentar: l’aprenentatge de la llengua anglesa. Així, trobem a Santa Coloma l’existència i funcionament de la Fundació Joan Riera i Gubau, de l’English Day, d’una aula de l’Escola Oficial d’Idiomes, i de tot un conjunt d’activitats específiques que en aquest àmbit desenvolupen els diferents centres educatius, els quals són determinants per a distingir Santa Coloma de Farners en l’impuls de l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Per a coadjuvar en aquesta línia d’impuls de l’aprenentatge de les llengües, entenem que seria convenient i és factible introduir un premi específic en la convocatòria creada per l’Ajuntament que distingís i donés reconeixement als treballs de recerca que es puguin presentar escrits en llengua anglesa.
La finalitat d’aquest nou premi seria posar en valor l’esforç de l’aprenentatge de la llengua anglesa i l’ús d’aquesta llengua en el treball de recerca de l’alumne, insistint als alumnes en la necessitat d’aquest aprenentatge i la vital utilitat dels coneixements adquirits.
És per això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Redactar les bases reguladores i convocar un premi específic per a treballs de recerca d’alumnes de secundària que estiguin escrits en llengua anglesa.
Segon.- Proposar a la Fundació Joan Riera i Gubau la seva col·laboració en la convocatòria d’aquest premi.
Santa Coloma de Farners, 11 de novembre de 2013.