Santa Coloma de Farners

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA DE LA PLATAFORMA CIUTADANA NO a la MAT-Selva
El proppassat divendres 13 de desembre de 2013 es va fer la presentació pública de la consulta sobre la línia de Molt Alta Tensió (MAT) organitzada per la plataforma ciutadana No a la MAT-Selva, i prevista per al proper 26 de gener de 2014.

L’origen d’aquesta consulta ciutadana cal buscar-lo en la imposició d’un model energètic que no dubta en utilitzar totes les eines possibles per aconseguir els seus objectius, sense importar-li en absolut els riscos per la salut o els danys irreversibles a un patrimoni paisatgístic i cultural, ignorant per complet qualsevol manifestació o voluntat dels ciutadans afectats.

Amb la imposició d’aquest model de transport i comercialització d’energia que suposa la construcció de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) del tram Sentmenat-Bescanó i del ramal fins a la subestació de Riudarenes, l’empresa Red Eléctrica de España ha incomplert de forma sistemàtica el Conveni Internacional d’Arhus pel que fa a l’accés a la informació, la participació del públic i l’accés a la justícia en temes de medi ambient.

Tenint en compte a més, que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ja s’ha manifestat amb anterioritat per corregir greus deficiències d’aquest projecte a través de mocions pel soterrament de la línia, recursos d’alçada, i recursos contenciosos-administratius que fan referència a la vulneració de distàncies mínimes de seguretat, l’incompliment de preceptes de la llei 33/2011 de Salut Pública, o irregularitats en la fragmentació del Projecte d’Interès Europeu en 3 trams per estalviar-se l’avaluació d’impacte global.

És per això que els grups municipals d’ERC, ..., proposen al ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a la celebració d’aquesta consulta.

Segon.- Posar a disposició de l’organització de la consulta tots els mitjans necessaris a l’abast de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners perquè la consulta esdevingui un èxit de participació.

Tercer.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’estat espanyol, al Congreso de los Diputados, i a l’empresa Red Eléctrica de España.

Santa Coloma de Farners, 18 de desembre de 2013.