Sant Adrià de Besòs

Notícia

Jordi Albert nega que la futura Llei de Contractes de Serveis a les Persones obri les portes a les privatitzacions

  • Un moment de l'acte ERC Sant Adrià / Jordi Borràs
  • El debat va poder seguir-se per Facebook Live ERC Sant Adrià / Jordi Borràs
  • Jordi Albert, ponent de la llei ERC Sant Adrià / Jordi Borràs
El diputat i ponent de la llei ha desmuntat la campanya creada en contra d’aquesta llei.  Albert ha estat crític amb el comportament d’alguns partits que no han volgut participar del debat al Parlament. 

El diputat republicà Jordi Albert ha explicat aquest dilluns els detalls de la mal anomenada “Llei Aragonés”, també en com afectaria en casos concrets de ciutats com Sant Adrià. La llei busca crear una regulació pròpia que primi la qualitat del servei per damunt el preu. La llei ha estat el tema de la tertúlia organitzada per Esquerra Republicana al Centre Republicà Adrianenc.

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Jordi Albert, ha detallat els aspectes més polèmics de la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, en tràmit parlamentari. Albert ha destacat l’esperit de la llei, que va impulsar el conseller Romeva. Actualment, la llei estatal vigent reforça una pràctica històrica per la qual prima el preu a la qualitat a l’hora d’assignar un contracte. Amb aquesta nova llei catalana es vol donar preeminencia a la qualitat del servei que serà determinant a l’hora d’adjudicar el guanyador d’un concurs.

Amb aquest canvi d’enfocament vol evitar-se que grans empreses multiservei guanyin els concursos amb ofertes econòmiques que rebaixen la qualitat i tanquen la porta a empreses cooperatives i de proximitat. També donar eines a les administracions per supervisar la qualitat durant la duració de tot el període del contracte.

Cas Clece
Amb les eines que incorpora la llei podrien evitar-se casos com el de Clece a Sant Adrià. Albert ha analitzat aquest concret de Sant Adrià i com afectaria si la llei fos vigent. En aquest servei d’atenció domiciliària no es va poder rescindir el contracte malgrat l’incompliment flagrant de les condicions establertes per l’administració.

La nova llei vol establir mesures de control objectiu de la qualitat. En aquest sentit Albert ha explicat que aquesta llei dóna seguretat a l’administració pública a l’hora d’exigir criteris de responsabilitat social en les clàusules dels contractes. També en el control del compliment de la qualitat, incorporant el control objectiu de la qualitat, la figura del responsable del contracte per part de l’administració, i mesures per a l’extinció del contracte.

“En el cas de Sant Adrià”, ha afirmat Albert, “amb la Llei de Contractes aprovada, s’hagués resolt sense haver d’incrementar la dotació econòmica. Podríeu haver anat a una extinció, marcar unes noves condicions, i que hi hagi empreses més petites que cuiden molt l’àmbit de la qualitat, però que no són competitives en l’àmbit del preu”. 

No incentiva privatitzacions
“En cap cas” ha afirmat Albert, aquesta llei obre la porta a les privatitzacions de serveis públics. Albert ha denunciat una campanya de desinformació al voltant dels codis que apareixen al final de la llei. “Aquests codis es confonen intencionadament amb els codis de contractació amb els serveis essencials. Els codis serveixen per identificar contractes en l’àmbit europeu a efectes estadístics.”

Llei hereva del conseller Romeva
La llei va néixer durant la passada legislatura sota el mandat de Raül Romeva. La llei vol donar sortida a una de les principals demandes del sector: l’existència d’una llei específica pels serveis d’atenció a les persones. 

Amb l’aplicació del 155, tots els tràmits parlamentaris, incloent-hi aquesta llei, decauen. Tot seguit el govern espanyol desenvolupa la “Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 18 de novembre”.

Amb l’arrencada de la legislatura actual es reprèn la iniciativa que vol crear un marc específic català per als contractes dels serveis a les persones, deslliurant-los així del marc regulador actual, que és la llei estatal.

Cap esmena a la totalitat
Albert ha repassat el procés de tramitació parlamentària, que ha respectat tots els temps i debats de la tramitació parlamentària per tal de garantir que tots els grups polítics puguin aportar la seva visió al text. Albert ha destacat que cap grup parlamentari va presentar una esmena a la totalitat del text, i ha estat molt crític amb alguns grups parlamentaris que no han demanat cap compareixença ni participat en les esmenes.

Pintades a la seu d’ERC
El passat mes de setembre la seu dels republicans a Sant Adrià va ser objecte de pintades crítiques amb aquesta llei. Davant els dubtes que la legislació pot generar Esquerra ha organitzat aquest debat dins el cicle d’activitats regulars que ofereix al Centre Republicà Adrianenc. Amb aquesta tertúlia “volem desmentir les intoxicacions que de manera interessada s’estan vertint sobre el contingut d’aquesta llei” ha afirmat el regidor Pol Carrión que ha moderat l’acte.