Sant Adrià de Besòs

Notícia

ERC Sant Adrià permet l’aprovació del PDU de les tres xemeneies, el qual permetrà el HUB de l’audiovisual i el videojoc a la ciutat

El HUB audiovisual i del videojoc, projecte aprovat al darrer ple municipal que anirà a la zona de les 3 xemeneies, convertirà la ciutat en pol d’atracció i d’activitat econòmica d’un dels sectors amb més projecció de futur
 
L’inici del darrer curs polític de la legislatura 2019-2023 ha portat l’aprovació del PDU de les tres xemeneies, una qüestió que fa molts anys que és sobre la taula i que finalment ha trobat una bona proposta de futur.
 
Del projecte inicial que contemplava l’eliminació dels equipaments i la construcció només d’habitatges, s’ha passat a un projecte amb equipaments, un gran parc, activitat econòmica i habitatges accessibles
 
Al llarg dels anys, han sigut moltes les propostes que han anat sorgint al voltant de l’entorn degradat de les tres xemeneies, però cap de d’elles havia aconseguit consens per tirar endavant: el projecte de 2015, per exemple, només buscava construir un mega barri a la zona de les tres xemeneies sense cap zona industrial, d‘equipaments, o parcs.
 
Davant d’aquest projecte purament especulador, Esquerra Sant Adrià, juntament amb d’altres actors, associacions i partits, ha realitzat una profunda tasca per aconseguir que el projecte que es portava a votació fos radicalment diferent i s’aturés el model especulatiu que fins ara havia estat l'habitual en les transformacions urbanístiques.
 
Els 11 condicionants d’ERC al 2016 i fugir de l’especulació
 
Esquerra, a través d’un procés assemblari local l’any 2016, va establir 11 punts que serien condició per acceptar el PDU. D’aquells 11 punts el projecte inicial no contemplava cap, i el projecte aprovat en contempla 10. Això explica per exemple, perquè ERC ha votat de vegades en contra del projecte, o fins i tot arribar a paralitzar tot el procés quan aquest contemplava tornar al model especulatiu.
 
És una bona notícia que el futur de les tres xemeneies s’hagi pogut decidir des del territori i a nivell local. En paraules del regidor Antoni Vèlez, “El projecte actual parla del territori, i ens apropa a una visió del que si ens agradaria que acabi sent el front litoral adrianenc. L’alternativa al PDU no és només el que hi ha ara, sinó la degradació encara més profunda de tot aquell àmbit, amb les conseqüències mediambientals que això comporta”.
 
Què contempla el PDU?
 
El PDU que s’ha aprovat contempla els següents elements:

- La recuperació de les platges i el passeig marítim entre Sant Adrià i Badalona.
- Que l’activitat econòmica sigui un 35% del total del sostre edificable i el 65% restant, habitatge.
- Que del total dels habitatges construïts, la meitat siguin habitatge de protecció oficial. Essent el 50% dels quals en règim de lloguer protegit i l’altre 50% en règim de propietat de protecció oficial.
- Una reserva d’espai per a equipaments, equivalent a 30 biblioteques nacionals. Mantenint els que ja hi han ara, com són: el poliesportiu Marina-Besòs i el camp de futbol José Luis Ruiz Casado.
- Un centre integrat de formació professional, que servirà de complement perfecte a tota l’activitat econòmica.
- Un gran parc metropolità que suposarà el 30% del conjunt de l’àmbit que abarca el PDU.
- El manteniment de les 3 Xemeneies, gràcies a la protecció com a Bé Cultural d’Interès Local i a la possibilitat d’encabir en el seu si, activitat econòmica.
- Que Endesa es faci càrrec del trasllat de la subestació elèctrica, fet que rebaixarà en 10.000 m2 extres la edificabilitat. Aconseguint així, encara blocs de pisos de menor alçada.  

I tot i que queda fora del PDU, també cal destacar la gran inversió pública que fa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per fer el trasllat del col·lector de Llevant, que també ha impactat molt positivament pel que fa a la rebaixa d’edificabilitat i treure càrregues imputades al PDU, que ha permès evitar el model inicial especulatiu on totes les inversions s’imputaven a l’àmbit.
 
Aprovació per ampli marge
 
El PDU s’ha acabat aprovant a Sant Adrià per un ampli marge, el 67% del ple (14 vots) es va mostrar a favor, el 19% es va abstenir (4 vots) i només el 14% (3 vots) hi va votar en contra.