Sant Adrià de Besòs

Notícia

Esquerra Sant Adrià demana una auditoria dels comptes del Marina-Besòs i del Pavelló del Besòs

Els republicans esperen tirar endavant la moció que ajudaria a saber l'estat real dels equipaments esportius la gestió dels quals s'ha traspassat a empreses privades. ERC vol un projecte global per tots els equipaments de la ciutat i no actuacions d'urgència davant l'eclosió de problemes greus i sense cap anticipació.
 
El grup municipal d'ERC Sant Adrià denuncia que en els darrers anys, els nostres equipaments esportius han patit una situació de deteriorament i fins i tot de tancament, donada en gran mesura per la crisi econòmica i la disminució dels ingressos, però també per la seva gestió i les diferents prioritats polítiques del mateix municipi.
 
Per això, Esquerra Republicana ha presentat una moció per al Ple de l'ajuntament del 30 de novembre, per tal de què s’encarreguin auditories externes en els comptes dels poliesportius municipals de Marina-Besòs i el Besòs.
 
Demanar una auditoria representa un primer pas exploratori per saber de forma acurada i real la situació dels nostres pavellons, i d’aquesta manera, poder dur a terme les propostes que calgui per a realitzar les inversions o les accions que siguin necessàries per garantir que aquests equipaments esportius continuen oberts i donant servei a la ciutadania, a més, cal també garantir en tot moment, els llocs de treball de les persones que dia a dia treballen per donar un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes. Hi ha formes per fer-ho, i cal fer-ho.
 
Davant la situació actual de permanent deteriorament dels nostres equipaments i de problemes de gestió declarats per part de l’equip de govern i dels propis concessionaris, a Esquerra Sant Adrià pensem que cal un projecte de futur que englobi tot allò referent al model esportiu que volem per a la nostra ciutat. L’objectiu ha de ser assolir una gestió integral, equilibrada i transparent de la xarxa d’instal·lacions esportives del municipi, tot posant-la al servei de la promoció de l’activitat física, l’esport i la cultura esportiva a Sant Adrià.
 
Esquerra Republicana pretén que aquest model global camini cap a una re-municipalització d’equipaments públics, però detecten la necessitat, en primer lloc, de tenir una visió realista i acurada de la situació econòmica dels nostres equipaments. En aquest sentit, els concessionaris, via plec de condicions, estan obligats a la presentació dels comptes, i en el cas del poliesportiu Besòs, a la realització d’una auditoria externa dels seus comptes.
 
Durant la campanya electoral municipal, Esquerra Republicana va adquirir un compromís amb la ciutadania d’un govern municipal transparent, amb parets de vidre, i demana a la resta de grups municipals a un compromís per tal d’aportar llum a la gestió de les concessions municipals. I en un moment en que cal prioritzar les inversions municipals, demanen conèixer amb exactitud l’estat dels nostres equipaments municipals, a fi de prendre les decisions oportunes amb el màxim d’informació, transparència i rigor.