Sant Andreu

Notícia

Crònica del segon Consell Plenari del mandat a Sant Andreu

Politica Municipal; Districte; Sant Andreu, semprehisom
Grup Municipal d'ERC al Consell Plenari del 3 de desembre de 2019
La vida és allò que passa mentre fem plans. Amb aquesta frase arrencava la nostra replica a l’informe de la regidora del segon plenari del mandat. I es que després de sentir a la regidora executiva Lucia Martin, la sensació és que després de set mesos de les municipals, i venint del mandat anterior amb el Districte també amb mans del Comuns, al govern del Districte li costa arrencar, i mentre fa plans de futur, elabora pressupostos, Plans d’Actuació Municipal i de Districte (PAM, PAD) o Pla Inversions Municipals (PIM), la vida als barris va passant i els problemes, projectes, inquietuds, per tots coneguts, continuen esperant que algú els entomi.

I es que passa la vida i seguim amb problemes de neteja, brutícia i plagues a barris com el Congres Indians. 
 
Amb els veïns del Baró de Viver reclamant un caixer automàtic  al barri, la instal·lació de més d’ascensors o que s’apliqui el pla de finques d’alta complexitat que els ajudi amb els necessaris manteniments dels  seus habitatges. 
 
Vida que passa a la Trinitat vella mentre esperen la obertura definitiva de la Via Barcino, la primera pedra de Porta trinitat, solucions pels pisos del patronat i que la presó comenci el seu procés de tancament i es desplegui el Pla Nord Trinitat amb tots els seus equipaments.
 
Vida que passa a Sant Andreu veient com liciten l’estació nova de Sant Andreu Comtal, però sense saber res del parc linial o del manteniment i futurs usos de l’actual edifici de l’estació, la més antiga de la ciutat. Vida que passa amb els parterres del Carrer Gran erms i els pals que se suposa sostenen els arbres tirats maldestrament per terra.  Vida que passa mentre seguim esperant noticies del Pla Director del Rec Comtal, amb les intervencions a les Cases de l’Oficial, a La sagrera o a la Trinitat Vella.
 
Vida que passa també al Bon Pastor, pendents de la futura ampliació del Centre Comercial de la Maquinista, el futur de l’anhelat Museu de les Casas Baratas, i per fi, després de tants anys, que arranqui amb exit el mercat definitiu del barri.
 
La vida passa i amb La Sagrera potes en l’aire i on ens preocupa que els equipaments actuals del barri no estiguin en les millors condicions, com esta passant amb la situació de manca de manteniment, problemes d’inseguretat i desperfectes a la Biblioteca Marina Clotet del barri.
 
En aquest punt vam voler fer una aturada per, ara que govern ens diu que esta planificant, tingui present la nostra concepció de l’urbanisme republicà i de genere. Un urbanisme que entem integrador, i que ha d’incloure la visió de les dones, els infants i jovent, la gent gran, els discapacitats i tots els col·lectius vulnerables de la nostra societat, i que entengui la ciutat com un espai segur, que afavoreixi el desenvolupament com a persones lliures i en igualtat de condicions. 
 
Defensem un urbanisme que respongui a les necessitats veïnals malgrat massa vegades tenim la impressió que oblidem el seu manteniment o no la seva planificació. Quan, per exemple, demanem habitatge, mirant de respondre al dret inalienable de tots ciutadà a un sostre digne, però oblidant els serveis que també hem de saber protegir per garantir el ple gaudir de la ciutat per part del veïnat. 
 
Projectant habitatge i, de vegades, no tenint prou en compte els serveis necessaris dels barris i la necessitat d’una acurada planificació educativa, social, sanitària, que comporta i comportarà el creixement sostingut en el temps que suposen les grans transformacions urbanístiques del Pla sant Andreu Sagrera, de les Cases barates del Bon Pastor o de Nord Trinitat. Creiem important tenir-ho ben present ara que govern te uns pressupostos, un PIM i un PAD sobre la taula. I així li vam dir en plenari.
 
A la resta del Plenari vam tenir oportunitat de posicionar la nostra abstenció a la proposta de preus públics pel 2020 al considerar-la una proposta conservadora, sense novetats, i creient que s’han d’explorar maneres per tal de garantir recursos per a entitats gestores, però també garantir una tarifació el màxim social possible.
 
El mateix sentit de vot, abstenció, vam expressar davant del Projecte de Pressupost Municipal 2020, on constatem que els pressupostos proposats pels dos grups de govern els hi falta l’ambició progressista que seria exigible i que demanda Barcelona en el moment actual. Des d’Esquerra Republicana creiem que Sant Andreu necessita un pressupost que sigui ambiciós i de transformació real amb les polítiques decidides i veritablement progressistes que aquesta ciutat i el món exigeixen. 
 
El pressupost del 2020 esta actualment en fase de negociació, creiem que es una oportunitat d’aconseguir el millor per a la ciutat entre tots i totes, i també és la manera que aquest Districte obtingui més i millors inversions de les proposades per l’equip de govern. 
 
El nostre grup sempre ha mostrat la seva bona predisposició, aquest mandat i l’anterior, a millorar i impulsar, ara seguim obrint la porta i demanem als dos grups de govern responsabilitat per fer possible un millor i mes progressista pressupost.
 
La part d’impuls i control a govern va començar a la lectura de la Declaració Institucional, impulsada pel nostre grup i aprovada per unanimitat, refent al 25N Dia Internacional de violència envers les dones.
 
La nostra proposició demanant que des del districte es prioritzi el desenvolupament del pla d’equipaments del Canòdrom, incloent en els pressupostos vinents de districte i ciutat la partida pressupostaria necessària pel seu desplegament. Tant la plaça, com la construcció del futur pavelló, son equipaments molt necessaris pel barri, i així ho vam fer palès a plenari. La proposició va ser aprovada amb unanimitat del Consell Plenari de Sant Andreu.
 
Els nostres dos precs van ser acceptats. Tant l’impuls del Museu de l’habitatge obre a les Casas Baratas del Bon Pastor, com la instal·lació d’una estació fixa de mesurament de la contaminació de l’aire a la Avinguda Meridiana.
 
Un plenari d’impàs pel govern que continua fent plans, coneixent el Districte, però del que encara ens falta conèixer les grans línies polítiques i estratègiques del mandat i com es transformen en pressupost i calendari d’execució. N’estarem ben atents.
 
 
 
Carlos R. Escuredo
Conseller Portaveu ERC Sant Andreu
Sant Andreu, Bareclona, 6 de desembre de 2019