Sant Andreu de la Barca

Notícia

Aprovada la creació d'un veritable carri bici, a instàncies d'ERC-SAB aprofitant una subvenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Carril bici
Carril bici doble sentit
En el plenari municipal del mes de febrer, portat a terme el dijous 25, va ser aprovada per unanimitat una moció presentada per ERC-SAB en la que es demana la creació d’un carril bici que permeti que la mobilitat en bicicleta sigui una alternativa a d’altres transports.
ERC-SAB demana en aquesta instància que s’aprofiti la subvenció de la AMB que permet als municipis adherits la creació de vies ciclables i carrils bicis. En aquesta moció és planteja que l’actual carril bici, hereu del BiciSAB que va de funcionar fa uns mesos, no és adequat ni respon a les necessitats viàries i de seguretats dels usuaris i dels vianants. Per tant, el que es demana és que es crear un veritable circuit segur per a la utilització d’aquest mitjà de transport.
El problema del BiciSAB és que es va plantejar, segons declaracions de l’alcalde en el seu moment, no com un servei de transport sinó com un simple servei d’oci, per passejar per la ciutat. Tots entenem que va ser una mala inversió per falta de prioritats i de mala gestió d’un servei no necessari i adequat.