Sant Andreu de la Barca

Notícia

Menys zona blava i més zona d'aparcament

#zonablava #aparcament
No més zona blava!
Es innegable que per raons de la planificació urbanística dels últims 23 anys, l'aparcament a Sant Andreu de la Barca s'ha anat complicant. Si bé és cert que s'ha guanyat espai peatonal i pacificació del transit, no és menys veritat que per aconseguir això primer s'han de pendre mesures com la creació de zones d'aparcament dissuasiu. D'aquesta manera es compensa la pèrdua de places d'aparcament en certs carrers i ajuda a la disminució del trànsit de vehicles que intenten aparcar, disminuïnt a l'hora la contaminació ambiental.
Es poden construïr grans boulevards "cívics", però la gent treballadora també necessita del vehicle privat per desplaçar-se. Mentre alguns dirigents del govern municipal aparquen amb impunitat allà on volen o en zones reservades per a ells, els veins i veïnes on aparquen?
Necessitem solucions als problemes d'aaprcament, no més impediments!