Santa Susanna

Totes les notícies


Ple 09

Ple del 9 de juny

En el passat ple del dia 9 de juny es van tractar els següents punts:  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 28 de gener.  Vots: A favor:  AiS; ERC; c’s     En contra:  Compromís    Abstenció:   2. Donar compte al Ple dels decrets d’alcaldia (del número 54 al 738)  Vots: A favor: AiS; ERC; c’s      En contra:  Compromís   Abstenció: 3. Proposta d’acord de numeració de les finques del carrer Comerç  Demanem que s’informi als interessats per si han de presentar al·legacions Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció:  4. Proposta d’acord de l’aprovació inicial del Reglament del servei de Transport urbà a demanda (TAD)  Després de la lectura del reglament l’aprovarem perquè és un document que ordena el servei i a més adequa els horaris i els preus del mateix. Trobem a faltar, i ho posem de manifest, un apartat o document adjunt que reguli les subvencions en funció dels ingressos. Considerem que resultaria car un ús intensiu per a algú amb una renda mínima i demanem a l’equip de govern que treballi per enriquir el servei tenint en compte aquestes subvencions als usuaris en funció dels ingressos.  Vots: A favor: AiS; ERC      En contra:  Compromís    Abstenció: c’s 5. Proposta d’acord d’aprovació inicial del regim regulador i normes de funcionament intern del servei d’allotjament temporal d’urgències de l’Ajuntament de Santa Susanna.  Vots: A favor:  AiS; ERC; c’s     En contra:      Abstenció: Compromís 6. Proposta d’acord d’actualització del conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona per l’assumpció de la Gestió informatitzada del Padró d’habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció:  7. Proposta d’acord de la sol·licitud d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret.

Pressupost municipal 2018

Benvolgudes veïnes i veïns de Santa Susanna,  us deixem enllaç ​al pressupost municipal de 2018 perquè hi tingeu accés i així pogueu fer les alegacions que estimeu oportunes. El darrer dia per presentar-les és el proper dia 29 de decembre.   Pressupost municipal 2018 fent clic aquí